În cadrul „Săptămânii altfel” care s-a desfășurat la CN „Avram Iancu” Ștei, în perioada 17-21 octombrie, a avut loc lansarea oficială a proiectului de parteneriat strategic „Stai la școală și vei avea un loc de muncă grozav”.

Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei a obținut finanțare europeană între școli, Ersamus+, Acțiunea Cheie 2, cu denumirea „Stay at school, your job will be cool”, care se va derula pe parcursul a 23 de luni, având ca parteneri pe: Spojena skola internanta Zdana – Slovacia (țara coordonatoare); Zepsol Szkol Integracyjnych w Radomiu – Polonia; Zakladni skola logopedicka s.r.o. – Cehia, valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de 19.300 euro. Evenimentul lansării oficiale a acestui proiect s-a constituit într-o adevărată reușită prin prezența multor invitați, printre care am remarcat pe prof. ec. Ioan Mateiaș, directorul CT „Unirea” Ștei; prof. Lucreția Cearnău, directoarea GPNP Ștei; prof. Claudiu Pirtea, directorul Școlii Gimnaziale Lunca; prof. Iuliu Anghelescu, directorul Școlii Gimnaziale Călugări; prof. Romulus Fășie și Cătălin Laslău, responasabili de proiecte la Școala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ștei, respectiv Școala Gimnazială Vașcău; Cati Negoiescu și Lenuța Bogdan din partea BCR filiala Ștei; Cristina Matei, de la Banca Cooperatistă „Izvoru” Ștei; Nicoleta Blaj și Remus Morar, din partea Comitetului reprezentativ al părinților de la CN „Avram Iancu” Ștei; Oana Brie, reprezentând Consiliul elevilor din instituția de învățământ șteiană. Moderatoarea acestui eveniment a fost prof. Alina Florina Niculae, care a prezentat componența echipei de contractare și implementare a proiectului, din care fac parte: prof. Cristian Adrian Andru – responsabil de proiect; prof. Emanuel Vasile Coroiu – responsabil financiar; prof. Andreea Dumbravă – responsabil cu materialele didactice și psiho-pedagogice; prof. Adela Bara – responsabil IT; prof. Alina Florina Niculae – responsabil cu promovarea și diseminarea; prof. Cornelia Mihaela Frai – responsabil cu pregătirea și lingvistica culturală. Alina Florina Niculae a expus asistenței obiectivele proiectului care este unic din punct de vedere al complexității și combină competențe diferite care vor fi transmise în timpul celor patru întâniri internaționale, astfel: Competențe de comunicare – atelier centrat pe abilități de comunicare (Cehia), decembrie 2017; Competențe practice – atelier centrat pe abilități practice, lucru manual (Polonia), noiembrie 2016; Competențe digitale – atelier centrat pe abilități digitale de bază (România), aprilie 2017; Competențe de exprimare culturală – atelier centrat pe terapia prin teatru (Slovacia), aprilie 2018. În derularea acestui proiect vor fi implicați 12 elevi și 6 profesori, grup țintă fiind elevii cu vârstele cuprinse între 12 și 16 ani. În cadrul celor patru unități școlare participante la proiect a avut loc un concurs logo în care la unitatea de învățământ șteiană din cele 12 lucrări prezentate a fost declarată câștigătoare eleva Melisa Petra Benchiș, din clasa a XI-a D, care a fost premiată de către prof. Cristian Adrian Andru, directorul CN „Avram Iancu” Ștei.