Anunț de lansare a proiectului

"Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

 

Beneficiar proiect: SCARLETT FARM SRL

OBIECTIVUL MĂSURII: Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți in legislatia in vigoare, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Rezultate în urma implementării proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoare proiect: 116.478,65 RON

Finanțare nerambursabilă: 100.978,65 RON

Cofinanțare: 15.146,7975 RON

Data începerii proiectului: 16.12.2020

Data finalizării proiectului: 19.06.2021 (180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar)

Numărul contractului de finanțare: M2-1119 din 09-12-2020

Cod unic raport: 1938503935

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA, PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Date de contact beneficiar:

SCARLETT FARM SRL - Lonte Cosmin Ioan

Sat Sanmartin, Comuna Sanmartin, Str. Octavian Paler, Nr. 10, Judet Bihor

Telefon: 0747151124, e-mail: scarlettfarmsrl@gmail.com