Sărbătorirea Zilei Naționale a Eroilor României, sărbătoare naţională a poporului român, este prilej de prezentare a onorului în amintirea și în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate și dreptate, pentru apărarea ţării şi întregirea neamului, oferind, astfel, siguranța națională.

Ziua Eroilor este celebrată în fiecare an odată cu sărbătoarea creştină a Înălţării Domnului, care marchează Înălţarea la Cer a lui Iisus Hristos, la 40 de zile de la Înviere. Anul acesta Ziua Eroilor va fi sărbătorită joi, 10 iunie.

Sub genericul „Eroismul și vitejia Armatei Române”, prin proiectul „Cetățeni activi la puterea a treia”, în parteneriat cu Biblioteca Virtuală „Elit”, a avut loc zilele trecute un moment festiv-spiritual și un omagiu de aducere aminte a tuturor eroilor țării noastre.

Deschiderea acestei manifestări motivate de Ziua Eroilor s-a realizat sub acordurile Corului Traian Moșoiu, de către ing. Miorița Săteanu.

Au evocat semnificația zilei, subliniind înțelepciunea înaintașilor noștri și, mai ales, sacrificiul celor care și-au jertfit viața prin eroismul și vitejia lor pentru dragostea de țară și de neam, domnul g-ral de brigadă (r) Grigore Bartoș, și col. (r) dr. Constantin Moșincat.

Eroilor noștri, a afirmat părintele protopop Dorel Octavian Rusu, le datorăm veșnica noastră recunoștință, închinare și sentimentul viu de admirație, prin simbolurile credinței și ale canoanelor dedicate lui Isus Christos, în ziua sărbătorii Înălțării Domnului la Ceruri.

Cuvinte de apreciere și felicitare pentru primul eveniment organizat în perioada de relaxare a stării de restricții, au fost rostite de Arina Moș, viceprimarul municipiului Oradea, susținând, prin cuvintele rostite, cu multă dăruire, eroismul și vitejia armatei române.

Programul dedicat Zilei Eroilor s-a desfășurat sub auspiciile partenerului gazdă, Biblioteca Virtuală „Elit”, reprezentată prin av. Ștefan Herchi, președintele Asociației, și prin prof. Mirela Silaghi, directoarea Bibliotecii Virtuale „Elit”.

Expunerile prezentate au oferit informații deosebit de valoroase privind motivația și scopul existenței și, în special, al necesității înființării acestei organizații, având în vedere obiectivele prevăzute prin progresul tehnic virtual, pentru activitățile de utilizare a cărților din dotarea bibliotecii, precum și pentru foarte atractivele activități oferite comunității.

În favoarea derulării programului viitor al Bibliotecii, a prezentat disponibilitatea instituției pe care cu onoare o conduce și Anca Sas Grama, directoarea Direcției de Asistență Socială Oradea.

Sentimentul de mândrie națională și dăruirea incontestabilă pentru apărarea avutului național în fața hoardelor de  dușmani au oferit teme patriotice pentru poeții noștri care, prin versurile lor, au descris nemuritoarele evenimente și jertfa eroilor. Aceste poezii au fost recitate de prof. Ica Octavia Vesa, ec. Aneta Cozma, prof. Maria Susu și Lucica Horgoș.

Patriotismul adăpostit cu grijă și har în sufletele poeților meleagurilor noastre au fost prezentate prin recitările din volumele proprii ale poeților: prof. Aurel Horgoș, Ioana Precup, ed. Maria Elvira Vancea, prof. Leontina Costruț, prof. Rodica Denuț și ec. Hetes Pascu.

Evenimentul s-a încheiat cu cântecele patriotice interpretate cu deosebită sensibilitate și trăire națională de către doamna prof. Maria Matei.          

Ing. Miorița SĂTEANU, cetățean de onoare al municipiului Oradea