Orădenii sunt chemați marți, 12 decembrie, în sala mare a Primăriei Municipiului Oradea, pentru a dezbate strategia locală de alimentare cu energie termică. 

Primăria Oradea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI), va găzdui marți, 12 decembrie, în sala mare, o dezbaterea publică privind elaborarea „Strategiei locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației din municipiul Oradea în perioada 2022 - 2030 și pentru perspectiva 2050”.

Ședința publică va începe la ora 11.30, fiind așteptați toți cei interesați de acest subiect. Până marți, 12 decembrie, cetățenii pot  transmite observații la adresa de email primarie@oradea.ro. Strategia poate fi consultată pe oradea.ro/dezbateri-publice/dezbatere-publica-strategie-de-termoficare.

Obiectivul principal al documentului strategic este acela de a stabili liniile directoare, strategice, ambițioase, dar realiste și fezabile, pentru dezvoltarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul Oradea, astfel încât serviciul public de alimentare cu energie termică să fie accesibil, sigur și de calitate pentru toți consumatorii racordați și care în perspectivă pot fi atrași în sistem. De asemenea, conform ord. ANRE 146/2021 se va aborda subiectul încălzirii și răcirii în clădiri pentru întreg orașul.

La baza elaborării Strategiei de dezvoltare a SACET din municipiul Oradea  stau următoarele principii: accesibilitatea pentru populație la resursele energetice pentru încălzire; asigurarea suportabilității costurilor pentru populație; siguranță și fiabilitate în alimentarea cu energie termică; eficiența energetică a instalațiilor; asigurarea rentabilității financiare a agenților economici, care își desfășoară activitatea în producerea, transportul și distribuția energiei termice; implementarea tehnologiilor avansate/inovatoare, prietenoase cu mediul; reducerea impactului negativ asupra mediului; respectarea legislației naționale, inclusiv cele privind zonele unitare de încălzire și ajustarea acesteia la legislația Uniunii Europene în domeniul energiei și protecției mediului.

Aceste principii sunt la baza realizării obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, obiective ce vizează: eficientizarea energetică a SACET din municipiul Oradea; reducerea costurilor tehnologice și de exploatare; creșterea calității serviciului de încălzire centralizată; atragerea noilor clienți; asigurarea protecției mediului înconjurător.

De asemenea, pentru funcționarea în condiții de eficiență energetică a SACET, este necesară asigurarea unei densități de consum adecvate pentru rețelele de transport și distribuție a energiei termice, dar și optimizarea schemelor tehnologice și de automatizare ale SACET pentru asigurarea unei funcționări flexibile a acestora în raport cu cerințele consumatorilor.

Elaborarea „Strategiei locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației din municipiul Oradea în perioada 2022 - 2030 și pentru perspectiva 2050” reprezintă o activitate din cadrul proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.