Mai sunt trei zile în care orădenii își pot plăti impozitele și taxele aferente semestrului al II-lea, urmând ca după termenul scadent, care este 30 septembrie, să fie aplicate majorări de întârziere.

Impozitele şi/sau taxele se datorează pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Modalităţi alternative de plată

Modalităţile alternative de plată, altele decât plata la ghișeele Primăriei Oradea, sunt următoarele: plata online, plata în numerar sau cu cardul la Poşta Română sau la CEC Bank, plata prin ordin de plată sau foaie de vărsământ.

Online se poate plăti astfel: site-ul Municipiului Oradea - www.oradea.ro - Secţiunea „Ghiseul Online”. Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, a codului fiscal pentru persoane juridice, sau user și parolă, iar plata se realizează fără comision; site-ul www.ghiseul.ro - Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui site se face fără comision; aplicația MobilePay, aplicaţia pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android. Sistemul este dezvoltat pentru administrarea plăţilor electronice, efectuate cu card bancar prin internet, aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili persoane fizice sau juridice către bugetul local, precum şi a amenzilor contravenţionale şi amenzilor de parcare. Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui sistem se face fără comision.

Plata în numerar sau cu cardul se poate face prin Unităţile Direcţiei de Poştă (str. Roman Ciorogariu nr. 12 - Oficiul nr. 1, str. Piaţa Bucureşti nr. 3 - Oficiul nr. 2, str. Henrik Ibsen nr. 5 - Oficiul nr. 3, str. Jules Cazaban nr. 34 - Oficiul nr. 7, B-dul Dacia nr. 110 - Oficiul nr. 9, str. Dimitrie Cantemir nr. 85 - Oficiul nr. 10) sau la Unităţile CEC Bank (Ghişeul  Sucursalei, Piaţa Independenţei A3-A4; Agenția Nr. 1 Oradea, str. Seleuşului, Nr. 40; Agenția Nr. 2 Oradea, str. Republicii, Nr. 27; Agenţia D. Cantemir, str. Dimitrie Cantemir - bl. C43; Agenția Ioşia-Nord, str. Lăpuşului nr. 32/B; Agenţia Nufărul, str. Nufarului, Nr. 73; Agenţia Decebal, B-dul Decebal nr. 21; Agenţia Ştefan cel Mare, B-dul Ştefan Cel Mare - bl. D21; Agenţia Transilvania, str. Transilvaniei nr. 23; Agenţia nr. 5 Oradea, B-dul Dacia nr. 108).

Plata prin ordin de plată sau foaie de vărsământ se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele: datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI: 4230487), denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la Trezoreria Oradea (informaţia se găseşte pe site-ul www.oradea.ro, secţiunea din stânga paginii de web - Informaţii de interes public - Taxe si impozite locale - Conturi IBAN pentru încasări); datele de identificare ale contribuabilului.