La trecerea dintre ani, o bucată mare de stâncă s-a prăbuşit în Crişul Repede, în amonte de cascada de la Vadu Criţului. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un raport operativ privind  „Efectele fenomenelor   hidrometeorologice periculoase”.

Ca urmare a raportului operativ transmis în data de 3 ianuarie către Prefectura Bihor, ISU Bihor, CJ Bihor şi ABA Crisuri, cei din Vadu Crişului au sesizat drept cauze ale prăbuşirii următoarele: scurgerea torenţilor de pe versanţi, precum și râul Crișul Repede care a erodat malul stâng, fenomene care au condus la prăbușirea unui perete de stâncă al malului râului, în amonte de Cascada de la Vadu Crișului, pe o porțiune de cca 25 metri liniari, pe o înălțime de 9 metri, existând posibilitatea propagării desprinderii unei  alte porțiuni, inclusiv distrugerea cascadei și a drumului de acces  spre Peștera Vadu Crișului și Cabana Vadu Crișului, primul monument ale naturii, al doilea monument istoric.

În urma sesizarii, prefectul judeţului a numit o comisie pentru a constata cele sesizate şi a recomanda măsuri.

Comisia din care au facut parte reprezentanţii Prefecturii, Consiliului Judeţean, Salvamont, ISU, ANANP, Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri, Agenţiei de Protecţia Mediului şi ai comunei Vadu Crişului s-au întâlnit joi, 13 ianuarie, în zona afectată. Comisia a constatat printre altele că datorită scurgerilor de pe versanţi, torenţi şi râului Crişul Repede, care a erodat malul stâng, au condus la prăbuşirea unui perete de stâncă al malului stâng al Crişului în amonte de cascada Vadu Crişului pe o portiune de circa 25 metri şi pe o înălţime de 9 metri, existând posibilitatea desprinderii unei alte porţiuni din mal, care ar distruge inclusiv cascada şi drumul de acces spre peştera şi cabană. De asemenea, stânca dislocată în albia râului modifică cursul Crişului Repede pe o lungime a albiei minore de circa 40 de metri.

Ca măsuri urgente comisia a stabilit montarea de indicatoare cu interzicerea accesului la baza cascadei, atât pe mal cât şi de apa (responsabili de îndeplinire fiind UAT Vadu Crişului);  efectuarea unui studiu hidrologic (ABA Criţuri); a unui studiu geotehnic şi o expetiză tehnică în zona afectată (UAT Vadu Crişului); demontarea cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a măsurilor de siguranţă a punctului de Belvedere situat deasupra zonei prăbuşite (CJ Bihor), menţionând şi faptul că în momentul de faţă nu există în zonă cale de acces rutier.