Unitatea de Achiziții Publice Centralizate (UCA) a inițiat două proceduri de achiziţii centralizate pentru Consiliul Judeţean şi instituţiile din subordine.

Cele două proceduri de atribuire centralizate vizează achiziția de articole de birotică, produse de papetărie și furnituri de birou și achiziția de produse de îngrijire și curățare a clădirilor/facilităților. CJ Bihor menţionează că înainte de licitațiile propriu-zise, vor avea loc mai multe consultări cu operatorii economici. În acest sens, UCA a postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) două anunțuri prin care îi invită să vină cu propuneri până la data de 24 noiembrie 2023. Aceste propuneri vor conține informații legate de aspecte tehnice, financiare și contractuale, utile pentru planificarea celor două achiziții centralizate.

„Au fost centralizate toate necesitățile Consiliului Județean Bihor și ale instituțiilor subordonate. În urma acestor consultări cu operatorii economici, vor rezulta documentațiile de atribuire necesare pentru lansarea licitațiilor propriu-zise. După evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorilor, vom încheia două acorduri cadru pentru produsele amintite. Ne propunem să semnăm acordurile cadru la începutul anului viitor”, a declarat Călin Gal, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

Procesul de colectare a informațiilor presupune participarea operatorilor economici și a reprezentanților UCA la o sesiune de întâlniri individuale în cadrul cărora se abordează structurat întrebările comunicate.

„Vor fi invitați la consultări doar operatorii care și-au exprimat interesul de a participa la întâlnirile individuale, până la data limită de transmitere a propunerilor prin intermediul unui email. Consultările vor avea loc până pe 8 decembrie 2023”, precizează administraţia judeţeană.

UCA a fost înființată printr-o colaborare dintre Consiliul Județean Bihor și ANAP, cu scopul de a derula proceduri de licitații pentru autoritatea județeană și instituțiile subordonate acesteia. Avantajele funcționării Unității Centralizate de Achiziții sunt: reducerea cheltuielilor generate de achizițiile publice; profesionalizarea personalului implicat în derularea achizițiilor; reducerea riscului de fraudare a procesului de achiziție publică, prin diminuarea riscurilor și a fenomenului de corupție; acces facil pentru toți operatorii economici interesați de participarea la astfel de proceduri de achiziție; asigurarea unor servicii de calitate pentru obținerea unor contracte avantajoase din punct de vedere economic și calitativ pentru autoritățile contractante; îmbunătățirea capacității administrative; creșterea gradului de transparență în derularea procedurilor de achiziții.

Compartimentul UCA funcționează în cadrul Consiliului Județean Bihor din 27 iulie 2023 și are un angajat.