Cercetările arheologice desfășurate pe traseul Centurii Biharia au condus la identificarea a șase situri. Până în prezent, lucrările au fost finalizate în patru dintre aceste situri, iar până la sfârșitul lunii martie se vor încheia și în celelalte două.

Echipa responsabilă cu aceste lucrări este formată din specialiști din cadrul Secției de arheologie a Muzeului Țării Crișurilor. Descoperirile includ fragmente ale unor obiecte și urme ale unor așezări din diferite perioade istorice.

Vestigiile arheologice descoperite până în prezent pot fi atribuite unor locuiri (sate-cătune) ce pot fi datate în diferite perioade: neoliticul târziu, perioada bronzului târziu (1400-1100 î.Chr.), o așezare daco-sarmatică (începutul sec. II î.Chr.), una din secolele IX-X și un sat databil în secolele XVI-XVII. Fragmentele găsite au fost depozitate la Muzeul Țării Crișurilor.

Constructorii continuă lucrările în zonele neafectate de cercetările arheologice.

Șantierul centurii Biharia a demarat la finalul lunii octombrie 2023. Proiectul este compus din două tronsoane, care vor avea o lungime totală de 8,7 kilometri. Primul tronson, de 5,6 km, este centura propriu-zisă, drumul care ocolește localitatea Biharia, iar cel de-al doilea, cu o lungime de 3,1 km, este drumul care va lega localitatea Paleu de noua centură.