Izbucnit aparent din nimic, un nou scandal o are în centrul atenţiei pe Angela Lupşea, directoarea Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor. O firmă care a prestat servicii de dirigenţie de şantier pentru Fundaţia bihoreană timp de 12 luni, la o zi după ce a fost programată recepţia lucrărilor, s-a trezit cu o notificare de reziliere a contractelor. Ba mai mult, prin avocat, directoarea Fundaţiei le solicită şi daune.

„Suntem o firmă din Bucureşti care ne ocupăm de Dirigenţie de şantier şi suntem în situaţia în care dna Angela Lupşea (directorul Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice din judeţul Bihor, cu care avem trei contracte de prestări servicii) ne-a lăsat să prestăm serviciile timp de 12 luni fără să ne transmită oficial vreo nemulţumire, lucrările s-au finalizat şi, la o zi după ce a fost programată recepţia clădirilor şi am transmis factura fiscală, ne-a trimis notificare de reziliere a contractelor (adică nu numai că nu ne va plăti serviciile, dar doreşte să ne solicite daune)”, ne-a transmis Nicu Frangulea, administratorul societăţii Frangomy Solutions SRL din Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov.

Firma respectivă este una dintre din cele mai mari din ţară în domeniul dirigenţiei de şantier, cu peste 400 de contracte la nivel de ţară, iar administratorul Frangulea susţine că „nu am avut niciodată astfel de probleme, beneficiarii fiind mulţumiţi de serviciile noastre”.

 

„Izbucniri telefonice nervoase”

Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice a încheiat în data de 13 octombrie 2021 un contract de prestări servicii cu firma ilfoveană privind „Servicii pentru asistenţă tehnică dirigenţie de şantier la obiectivul «Reabilitare faţadă stradală şi acoperiş, imobil str. Iuliu Maniu, nr. 44»”. Lucrările au început, treaba părea să meargă ca pe roate, de la data semnării şi până la primirea notificării de reziliere a contractului din 2 noiembrie 2022, reprezentanţii firmei susţinând că nu au primit de la Fundaţie, nici pe email, nici prin fax sau prin poştă, „nicio adresă oficială (semnată, ştampilată şi înregistrată), indiferent de subiect, cu atât mai puţin una prin care să vă manifestaţi nemulţumirea faţă de serviciile prestate”.

De fapt, administratorul firmei specifică negru pe alb că „Singurele reacţii din partea Dvs. (Angela Lupşea - n.r.) au fost izbucniri telefonice nervoase, atenţionări/aluzii privind posibilitatea neplăţii serviciilor sau diverse apostrofări verbale neuzuale în cadrul unei comunicări între profesionişti”.

Stilul de lucru al directoarei Lupşea i-a iritat la culme pe reprezentanţii firmei, care susţin că solicitările ei erau de multe ori pe lângă lege.

„În data de 05.07.2022 în urma unor discuţii în contradictoriu şi ca urmare a unor pretenţii exagerate din partea Dvs privind modul de completare extrem de detaliată a rapoartelor, de prezenţa fizică la întâlniri mari consumatoare de timp, pe fondul faptului că nu ne-aţi dat acord să facturăm serviciile timp de luni întregi, dirigintele a reacţionat nervos afirmând că se gândeşte serios să se retragă din proiect. După o discuţie cu dânsul am reuşit să îl facem să se răzgândească şi să continuăm proiectul tocmai din dorinţa de a nu se bloca lucrările”, arată Nicu Frangulea.

În răspunsul firmei către Fundaţie, administratorul Frangulea consideră rezilierea contractelor drept „o răzbunare personală a directoarei Angela Lupşea cu care am avut o discuţie telefonică în contradictoriu în data de 04.08.2022, în care i-am comunicat faptul că nu acceptăm şi nu tolerăm să fim abordaţi pe un ton agresiv, neprofesionist, că nu suntem într-o relaţie de subordonare, ci într-un contract de prestări servicii şi că am citit în presa locală din Bihor articole care induc ideea că nu suntem singurii faţă de care are un astfel de comportament. Ulterior dânsa ne-a transmis un email în care ne-a acuzat de atac la persoană, deşi noi nu am făcut nicio acuzaţie, ci doar am confirmat că am citit în presă despre dânsa. De asemenea, a precizat că va solicita o mediere asistată de un reprezentant din Direcţia juridică, lucru pe care am confirmat că îl aşteptăm, însă care nu s-a mai întâmplat”.

 

Motivele rezilierii

Adresa prin care directoarea Lupşea notifica firma despre rezilierea contractelor a fost redactată de către avocatul Laviniu Domocoş şi conţine câteva erori. Astfel, numele firmei către care s-a emis notificarea este greşit, la fel şi titlul proiectului în litigiu - „dirigenţie de şantier la obiectivul Reabilitare faţadă stradală şi acoperiş, imobil str. Ep. Iuliu Maniu nr. 44” (săracul Iuliu Maniu, numai episcop nu a fost!).

În notificare sunt imputate „grave deficienţe şi lipsuri în ceea ce priveşte serviciile pentru asistenţă tehnică” în ce priveşte dirigenţia de şantier, dar şi lipsa „Raportului de activitate lunar care trebuie să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie din punct de vedere financiar şi fizic stadiul lor curent, să conţină monitorizarea cheltuielilor şi să fie însoţit de situaţii de lucrări, comunicări de şantier ale executantului, dispoziţii de şantier, justificarea lucrărilor suplimentare sau a notelor de renunţare, precum şi evaluarea lor, după caz”. Se mai impută faptul că rapoartele lunare s-au comunicat „sporadic, au fost întocmite stereotipic, sunt incomplete, cu date esenţiale eronate”.

Imputările curg una după alta, pentru a se preciza către final că: „în condiţiile date nu s-a putut întocmi nici procedura de recepţie finală la terminarea lucrărilor”.

În concluzie, firma Frangomy Solutions „nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale care îi reveneau, situaţie în care rezilierea contractului şi calcularea daunelor pe care trebuie să le suporte prestatorul par a fi singura opţiune aflată la dispoziţia achizitorului”.

În ce priveşte solicitarea directoarei Fundaţiei ca rapoartele lunare să fie însoţite de Situaţiile de lucrări, administratorul Frangulea obiectează că „este contrar prevederilor legale, deoarece Situaţiile de lucrări se întocmesc şi se depun la Beneficiar de către Executant şi (doar) se verifică şi avizează de către Diriginte. Acest fapt v-a fost comunicat de către dl. diriginte de şantier încă din data de 09.02.2022”.

 

Ce este Dirigintele de şantier

Ce reprezintă „dirigintele de şantier” şi cu ce te ajută să ai unul? Răspunsul tehnic, legal, îl găsim în „Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier cu modificările ulterioare“, Capitolul IV: Termeni utilizaţi, Art. 7 (1): „diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor”.

Pentru serviciile prestate, Frangomy Solutions trebuia să încaseze, conform contractului încheiat cu Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice, suma de 17.950 lei.

 

Scandalul de la Muzeu

Angajaţi ai Muzeului Oraşului Oradea au făcut public, în ianuarie 2021, un denunţ depus la DNA în luna octombrie 2020. Aceştia arătau că buna funcţionare a instituţiei este periclitată chiar de managerul Angela Lupşea. În esenţă, aceasta era acuzată că nu este capabilă să conducă instituţia „neavând pregătire profesională corespunzătoare” şi că „a căutat cu rea-credinţă să amâne acreditarea muzeului, încercând, astfel, să-şi prelungească cât mai mult statutul de director interimar, iar când noi, grupul de muzeografi, am insistat pentru intrarea în legalitate, domnia sa a trecut la persecuţii şi represalii”. Unora dintre muzeografi li s-a desfăcut contractul de muncă, altora li s-au dat penalizări salariale, în final cu toţii contestând măsurile luate în instanţă şi câştigând procesele.

 

Primarul Birta: deocamdată tăcere

Pentru a obţine un punct de vedere din partea municipalităţii cu privire la acest conflict, vineri, 11 noiembrie, l-am contactat pe primarul Florin Birta. Acesta a recunoscut că nu deţine informaţii despre situaţie, dar a precizat că îi va cere directorului executiv al Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor, lămuririle necesare, urmând a ne furniza apoi punctul său de vedere. Marţi, l-am apelat din nou, fără succes. Până în momentul publicării acestui text, nu am primit nicio informaţie.