Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” a obținut un nou titlu european în semn de recunoaștere a activității în domeniul cooperării europene. Certificatul de „Școală eTwinning 2019-2020” a fost oferit de Comisarul european responsabil de educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics.

Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” a intrat în posesia plachetei și a scrisorii adresate directorului liceului de către Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, prin care instituției de învâțâmânt i se conferă certificatul de „Școală eTwinning 2019-2020”.

„Recunoașterea din partea Centrului European eTwinning a venit în urma desfășurării unor proiecte europene Erasmus+ și eTwinning, pentru care școala a primit certificate de calitate. Conferirea acestui statut ne onorează și reprezintă o confirmare a inovației, colaborării și profesionalismului de care profesorii și elevii au dat dovadă pe parcursul derulării proiectelor europene. De acum, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” face parte și din rețeaua europeană de școli eTwinning de elită”, a afirmat Gheorghe Tirla, directorul Liceului Teoretic „Aurel Lazăr”.

Lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, din 2014. Biroul Central de Asistenţă eTwinning este administrat de European Schoolnet, un parteneriat internaţional format din 31 de ministere europene ale educaţiei.

Platforma „eTwinning” promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind unităţilor de învăţământ asistenţă şi instrumente de lucru. Programul eTwinning are ca scop principal facilitarea comunicării și colaborarea între școli din țările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice și elevii în activități noi de învățare. Aceste acțiuni educative aduc recunoaștere oficială și o mai mare vizibilitate a activității participanților la nivel național și european, precum și premii anuale și certificate naționale și europene de calitate pentru cele mai bune proiecte. Mediul educațional eTwinning oferă personalului didactic ce activează în şcolile din ţările europene un mediu de comunicare, colaborare, demarare de proiecte şi schimb de informaţii – un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

Un număr de 1.004 școli din Europa și 52 din România au fost premiate cu „Certificatul de Școală eTwinning 2019-2020”, în urma parcurgerii a două etape de evaluare. „Acest proces nu trebuie privit ca o competiție cu ceilalţi, ci un proces de evoluție. Obținerea acestui certificat este încununarea celor două etape parcurse în procesul de recunoaştere internaţională: trecerea de verificarea criteriilor prestabilite (etapa întâi) a atras după sine invitaţia de a completa formularul de candidatură aferent etapei următoare. Cele mai relevante criterii au fost cele legate de integrarea proiectelor eTwinning în programa şcolară şi în politicile acesteia, activitatea depusă de cadrele didactice și elevi în vederea implementării cu succes a proiectelor de cooperare europeană. Școlile premiate sunt deschizătoare de drumuri, fiind recunoscute drept modele în domenii precum: practicile digitale, practicile de siguranță online, abordările inovatoare și creative ale pedagogiei, promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, promovarea practicilor de învățare în colaborare în rândul personalului și elevilor”, a declarat responsabilul cu activitatea de cooperare europeană, prof. dr. Carmen Chira.

Statutul de „Școală eTwinning” reprezintă atât o validare a reușitei personale a profesorilor, cât și o confirmare a rezultatelor deosebite obținute de întreaga echipă eTwinning din școală – cadre didactice și elevi.