Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ Bihor pe parcului anului trecut a fost în valoare de 130 000 lei, aplicată unei societăţi comerciale pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi încălcarea prevederilor privind transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României.

 

În cursul anului 2020, Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat în total 1287 inspecţii, dintre care 226 inspecţii planificate, 13 controale planificate SEVESO (privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe chimice periculoase) conform planului anual de controale, şi 1048 inspecţii neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate: 519 controale de verificare a modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare; 152 controale efectuate în urma sesizărilor; 152  controale în urma autosesizării; 136 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu; 76 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean; șapte controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior; trei controale pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare; trei controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra  mediului.

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost: lipsa solicitării/obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului; operarea fără autorizaţie integrată de mediu/autorizaţie de mediu a oricărei instalaţii sau instalaţii de ardere, instalaţii de incinerare a deşeurilor sau instalaţii de coincinerare; lipsa notificărilor către APM Bihor a elementelor noi intervenite; începerea lucrărilor la proiectele prevăzute de Legea 292/2018, a căror realizare este interzisă fără obţinerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare; neraportarea la GNM CJ Bihor a incidentelor de mediu; nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare; depăşirea limitei de emisii la NOx; lipsa inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici; deversare în apele de suprafaţă sau subterane de ape uzate, fecaloid menajere; neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor; nerespectarea de către producătorii de deşeuri de colectarea separată a deşeurilor şi etichetării corespunzătoare a acestora conform prevederilor Legii 211/2011; neevacuarea de către persoanele juridice sau fizice a deşeurilor generate în urma activităţilor proprii în ariile naturale protejate; nedeţinerea formularelor de transport pentru deșeuri; nerespectarea de către operatorii economici care efectuează operaţiuni de colectare, colectare şi tratare, tratare, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz; degradarea mediului prin depozitări/incendieri/abandonări necontrolate de deşeuri etc. Ca urmare a acestor controale, au fost stabilite 1826 măsuri în vederea conformării cu legislaţia de mediu sau în vederea prevenirii incidentelor de mediu.

Totodată, în urma acestor controale, au fost aplicate 122 de sancţiuni contravenţionale, din care 85 amenzi și 37 avertismente, în valoare totală de 2 280 000 lei. Cea mai mare sancţiune aplicată de comisarii GNM – CJ Bihor a fost în valoare de 130 000 lei, aplicată unei societăţi comerciale pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu şi încălcarea prevederilor privind transportul deşeurilor periculoase pe teritoriul României. De asemenea, s-au dispus 11 măsuri de suspendare a activității și o desfinţare de lucrări şi au fost întocmite şi cinci sesizări către organele de cercetare penală.

O pondere importantă în activitatea de control în anul 2020 a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor. Astfel, din cele 226 sesizări înregistrate, 59 au vizat depozitări necontrolate de deşeuri, 50 au vizat deversări de ape uzate, 36 au vizat aspecte privind calitatea aerului si disconfortul olfactiv, 22 au vizat funcţionarea fără autorizaţie, 16 incendieri de deşeuri, 15 au vizat tăieri ilegale de vegetaţie din afara fondului forestier și aspecte privind biodiversitatea, ş.a.m.d., iar 53 dintre sesizări au fost redirecţionate către instituţiile competente pentru soluţionare. De menționat că în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 au existat trei poluări, accidente sau incidente care puteau duce la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol). În Oradea a existat o poluare cu produs petrolier a pârâului Peţa, nefiind afectată flora şi fauna acvatică. În Aleşd a existat o poluare cu produs petrolier a unui canal afluent al Crişului Repede, care a fost stopat înainte de confluenţa cu râul Crişul Repede.  La depozitul ecologic de deşeuri Oradea a existat un incendiu (autoaprindere) pentru care s-a intervenit cu promptitudine, incendiul fiind localizat şi stins în totalitate.