Județul nostru se află pe primul loc în țară în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor. În mediul urban din județ se colectează pe cinci fracții, în timp ce în mediul rural sunt patru fracții.

Potrivit unui raport în lucru publicat de secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop, județul Bihor se află pe primul loc în țară în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor.

În mediul urban din Bihor se colectează pe cinci fracții (hârtie/carton, plastic/aluminiu, sticlă, deșeuri reziduale și biodeșeuri), în timp ce în mediul rural sunt patru fracții (hârtie/carton, plastic/aluminiu, sticlă și deșeuri reziduale).

Județul nostru se află pe primele locuri și la gradul de colectare selectivă a deșeurilor, care a ajuns la o medie de 30% în șase luni de la implementarea efectivă a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID). Covasna, județul dat ca exemplu de bună practică în acest domeniu, a atins un grad de colectare selectivă de 38% în patru ani.

Gradul de colectare selectivă variază în funcție de zonă. La începutul lunii mai a acestui an, datele arătau că: *zona 1B (localitățile din zona metropolitană extinsă a Oradiei) a ajuns la un grad de colectare selectivă de 20%, zona 2 - 23,54%, zona 3 - 33,93%,  zona 4 - 29,61%, zona 5 - 26,44%, iar zona 6 - 37,66%. Gradul de colectare selectivă a deșeurilor se referă la cât la sută din deșeurile aruncate sunt colectate corect, pe fracții.

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) din Bihor este gestionat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ecolect. Din aceasta fac parte toate cele 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) și Consiliul Județean Bihor. Președintele ADI Ecolect este Mircea Mălan. 

„Harta colectării separate a deșeurilor pe județe” arată situația colectării pe fracții în fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT), din toate județele din România. Datele au fost furnizate de către UAT-uri și Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Situația poate fi consultată la link-ul:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=RaulPop.page&set=a.210451804415504