Comunitatea Evreilor Mesianici a participat, în acest an, pentru prima dată la Rugăciunea pentru unitatea creştinilor, fiind gazdă sâmbătă, 25 ianuarie, de la ora 16.00, la sinagoga de pe strada Sucevei nr.23. 

Iudaismul Mesianic, cum îi arată şi denumirea, are la bază crezul iudaic/evreiesc adică religia iudaică. În acest caz, este vorba de un Iudaism care crede şi acceptă că Y'shua (Iisus) este Ha'Mashiach (Mesia) şi Moshia (Salvatorul/Mântuitorul) trimis de Adonay Elohey Yisra'el (Domnul Dumnezeul lui Israel) pentru salvarea din păcat şi pierzare veşnică a omenirii, respectiv a acelora care vor crede în El. Iudaismul Mesianic este religia evreiască de mii de ani care, în contextul cultural, lingvistic şi religios, îşi exercită credinţa în Mesia lui Elohim (Dumnezeu) trimis prin persoana Fiului Său. Iudaismul Mesianic a fost practicat de toţi aceia cărora şi prin care a fost promisă venirea Lui, adică, împăraţi, profeţi, judecători... dar practic primii evrei mesianici au fost ucenicii, apostolii şi evreii credincioşi care au crezut în Y'shua (Iisus) în timpul vieţii Sale de pe pământ şi după învierea Lui. Totuşi, în timp, numărul evreilor credincioşi a început să scadă şi numărul neevreilor a început să crească, pană s-a format "Biserica" neamurilor, care, după câteva secole, avea foarte puţine în comun cu practicile, obiceiurile şi cultura evreiască, respectiv Iudaismul, din care practic provenea. Dar în toate timpurile de-alungul istoriei au existat evrei care, în mod personal, au crezut în Y'shua Ha'Mashiach (Iisus Hristos). Iudaismul Mesianic a reapărut pe scena istoriei începând din anul 1690. Prima Comunitate Evreiască Mesianică legal constituită, după aproape 2000 de ani, a fost în Chişinău, Republica Moldova. Iosef Rabinowitsch a fondat în 1884 "Israeliţii Noului Legământ", iar de atunci au apărut din ce în ce mai multe Comunităţi Evreieşti Mesianice. În zilele noastre, există Institute Evreieşti Mesianice, unde absolvenţii pot deveni Rabini Mesianici. În cadrul credincioşilor evrei în Y'shua (Iisus) deosebim două categorii: evreul "creştin" - este acela care l-a acceptat pe Y'shua (Iisus) ca Mântuitorul şi Domnul său personal şi s-a încadrat într-o Biserică, unde nu îşi mai trăieşte sau practică identitatea iudaică, respectiv evreul "mesianic" - acela care îşi păstrează identitatea sa iudaică, crezând în Y'shua (Iisus) şi trăieşte în continuare o viaţă evreiască din punct de vedere religios, lingvistic şi cultural. Comunitatea Evreiască Mesianică este locul unde evreii pot să-şi trăiască/practice crezul în Mesia şi au ocazia să-şi trăiască, respectiv să-şi redescopere identitatea evreiască. Desigur, oricine, indiferent de naţionalitate, este acceptat în aceste comunităţi.