3.805 controale în domeniul produselor alimentare, al produselor nealimentare şi în sfera serviciilor au fost făcute anul trecut de Comisariatul Judeţean pentru Protecția Consumatorilor Bihor. 392 de acțiuni de control au fost făcute în supermarketurile din Bihor, fiind date amenzi în valoare totală, încasată, de peste 1.58 milioane de lei.

Din numărul total al acțiunilor de control din 2023, 2.572 au fost procese verbale de constatare a contravenției, 883 procese verbale de constatare, 36 procese verbale de prelevare și 314  procese verbale de distrugere.

În urma abaterilor constatate au fost întocmite 2.572 de procese verbale de constatare a contravenției, prin acestea fiind aplicate 4.370 de sancţiuni contravenţionale – 1.247 avertismente şi 3.123 amenzi contravenționale încasate, în valoare totala de aproape 4.54 milioane de lei.

Din totalul de 2.572 procese verbale de constatare contravenție întocmite, 1.246 au vizat produse și servicii alimentare, 1.315 produse și servicii nealimentare, 11 produse și servicii financiare.

Pentru a verifica în laborator parametrii de calitate și conformitate cu normele și standardele în vigoare a anumitor produse, au fost întocmite 36 de procese verbale prin care s-au prelevat produse pentru care au existat suspiciuni de neconformitate.

În 2023 au fost înregistrate spre soluționare 2.038 reclamații: 229 la produse și servicii alimentare, 1.748 la produse și servicii nealimentare și 61 la produse și servicii financiare.

Toate reclamațiile au fost închise și soluționate în termenul legal: 1.259 închise cu soluționare pozitivă (întemeiate), 287 au fost închise ca neîntemeiate, 451 au fost redirecționate către alte organisme pentru soluţionare și 41 au fost clasate.

Valoarea reparațiilor, a produselor înlocuite sau a contravalorii restituite către consumatori, în urma soluționării favorabile a reclamațiilor, s-a ridicat la aproape 925 de mii de lei.

Tot în cursul anului 2023, au fost desfășurate 392 de acțiuni de control în supermarketurile din județ, fiind întocmite 227 de procese verbale de constatare a contravenției prin care au fost aplicate 569 de sancțiuni contravenționale, 61 de avertismente şi 508 amenzi, în valoare totala încasată de puțin peste 1.58 de milioane de lei.

Principalele deficienţe constatate au fost: utilizarea unor practici comerciale incorecte, contrare diligenţei profesionale, prin neconcordanţa preţurilor de la raft cu cele din sistemul caselor de marcat; lipsa avantajului preţului în cazul unor pachete promoţionale sau lipsa produsului unitar pentru a verifica existenţa avantajului; nedemonstrarea veridicităţii preţului de referinţă la promoţii; comercializarea unor legume și fructe, depreciate calitativ, cu modificari organoleptice, puncte de mucegai, lovituri, care nu corespund categoriei de calitate declarate; informaţii incorecte privind ţara de origine a produselor sau lipsa acesteia; comercializarea legumelor și fructelor la bucată, cu preţ fix pe bucată, deşi produsele prezintă diferenţe semnificative de cantitate; prezenţa la comercializare a produselor congelate, cu arsură de frig, cu prezenţa masivă a gheţii şi zăpezii în interiorul ambalajului, ridicându-se suspiciunea rezonabilă a întreruperii lanţului frigorific; spaţii frigorifice de păstrare și expunere a produselor - vitrine frigorifice insalubre, cu resturi alimentare, praf, impurităţi; produse cu informare incompletă, fără elemente de identificare şi caracterizare complete şi corecte; prezenţa la comercializare a ouălor sparte, cu crăpături, improprii vânzării şi consumului, existând suspiciunea contaminării conţinutului; produse de patiserie coapte în unitate pentru care nu se poate face dovada respectării timpilor de decongelare, coacere şi a încadrării în data durabilităţii minimale care curge de la data coacerii; jucării fără traducerea în limba română a elementelor de identificare şi caracterizare, a instrucţiunilor de utilizare, a avertismentelor necesare în funcţie de vârsta utilizatorului; jucării pentru care se ridică suspiciuni asupra respectării cerinţelor de securitate, respectiv care  au părţi care se pot desprinde cu uşurinţă, existând pericolul de sufocare prin înghiţire sau inhalare; abateri privind acordarea garanţiei produselor.

Comisarii CJPC Bihor au mai desfăşurat, în 2023, la solicitarea Gărzii de Mediu Bihor, 213 acţiuni în Punctul de trecere al frontierei Borş II, la transporturile de articole uzate – articole textile, articole de încălţăminte, piese de mobilier, jucării, cărţi, articole de uz casnic etc.

Au fost desfășurate, în total, 213 acțiuni. Valoarea totală a bunurilor oprite definitiv a fost de puțin peste 6 milioane de lei, iar a celor oprite temporar - de puțin peste 1.55 milioane de lei.