Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat anul trecut 1.768 inspecţii, dintre care 192 inspecţii planificate şi 1.576 inspecţii neplanificate. Până la sfârșitul anului trecut au fost înregistrate 351 de sesizări, soluţionate în termenul legal.

 

În urma controalelor au fost aplicate 185 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.468.100 de lei, din care 111 amenzi contravenţionale şi 74 avertismente şi 31 sancţiuni complementare de suspendare a activităţii.

Au fost înaintate Parchetului 5 Sesizări Penale pentru suspiciuni privind încălcarea legislației specifice privind transferul intracomunitar de deșeuri, exploatare ilegală agregate minerale şi desfăşurarea de activităţi ilegale în arii protejate.

În cursul anului 2023, în baza Protocolului de Colaborare „Bihor Curat”, au fost efectuate verificări la 52 de persoane fizice şi juridice, fiind aplicate 42 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.120.000 lei şi 38 de avertismente.

La 6 Unități Administrativ-Teritoriale s-au constatat depozitări neconforme de deșeuri în mod repetat (depozite clandestine), cu cantități estimate la peste 100 mc, fiind aplicate 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 120.000 lei.

Deversările de ape fecaloid-menajere direct în cursuri de ape sau pe diverse terenuri, cu caracter permanent se regăsesc la: UAT Nucet - Satul de Vacanță Vârtop, Borod, Pomezeu, Paleu cu deversare pe raza UAT Biharia, Biharia, Oradea – Cartierul Prima Nufărul cu deversare în Peța mal stâng și Oradea baraj Hidroelectica - Ioșia cu deversare în Crișul Repede mal stâng.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate verificarea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului, a condiţiilor impuse în actele de reglementare, a măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare, verificarea sesizărilor, dar şi tematice specifice.

Garda de Mediu Bihor a întreprins de asemenea controale în sprijinul beneficiarilor fondurilor PNDR - FONDURI EUROPENE, verificând 101 proiecte sau amplasamente fiind întocmite 101 note de constatare, necesare solicitanților și beneficiarilor pentru obținerea finanțării în vederea implementării proiectelor.

În cadrul „Planului de acţiune naţională privind supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri”, Garda de Mediu Bihor a întocmit 998 de note de constatare ca urmare a controalelor efectuate în punctele de trecere a frontierei Borş II şi Episcopia Bihorului (feroviar).

De asemenea, în Planul anual de control al comisariatului județean Bihor se efectuează inspecții planificate (obligatoriu cel puțin o dată pe an) la 59 de obiective, fiind efectuate în 2023 67 inspecţii şi 12 inspecţii planificate SEVESO.

Garda Naţională de Mediu are în atenţie şi cele 9 halde de deşeuri periculoase neconforme din judeţ, în urma controalelor efectuate fiind aplicate 6 amenzi contravenţionale în valoare de 300.000 lei.

Până la data de 31.12.2023, Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu a desfăşurat activităţi de educaţie ecologică la 14 instituţii de învăţământ din judeţul Bihor, acţiuni sub egida proiectului „Săptămâna Verde”, lansat de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi „Şcoala Altfel”.