CNAIR a finalizat procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de proiectare şi execuţie pentru finalizarea Autostrăzii Transilvania, secţiunea Suplacu de Barcău – Biharia, mai exact a Loturilor 1 şi 2, în lugime totală de 54.9 km.

În urma analizării ofertelor depuse în cadrul licitaţiei pentru proiectarea și execuția Subsecțiunii 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș, a fost desemnată câştigătoare asocierea Construcţii SA (România)-Hidroelektra Mehanizacija DD (Croaţia). Lotul cu o lungime de 26,35 km a fost atribuit la o valoare de 361.901.913,71 lei fără TVA, echivalentul a 75,7 milioane euro. „Pe traseul acestei Subsecțiuni va fi amenajat un nod rutier la km 24+525 și vor fi construite sau finalizate 19 poduri, pasaje şi viaducte. Potrivit prevederilor contractuale, perioada de proiectare este de 6 luni, iar cea de execuție a lucrărilor este de 18 luni”, se menţionează într-un comunicat de presă al Companiei Naţionale a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În acelaşi comunicat se precizează că, pentru Subsecțiunea 3C2 Chiribiș – Biharia, în lungime de 28,55 km, Comisia de evaluare a desemnat câștigătoare asocierea Trameco-Vahostav-Drumuri Bihor-Drum Asfalt-East Water Drillings, aceeaşi asociere care realizează şi subsecţiunea Biharia-Borş. În cadrul contractului cu o valoare de  326.515.056,68 lei fără TVA, echivalentul a 68,3 milioane euro, asocierea are la dispoziție 6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuția lucrărilor. „De-a lungul traseului acestei subsecțiuni vor fi construite sau finalizate 18 poduri, pasaje și viaducte”, susţine CNAIR.

Ambele asocieri au ofertat o perioadă de garanție a lucrărilor de 10 ani.

 Procedura de semnare a contractelor va putea fi declanșată după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații. „În situația în care vor fi înregistrate contestaţii împotriva rezultatului procedurilor, CNAIR va trebui să aștepte soluţionarea acestora și doar după aceea va putea iniția procedurile de semnare a contractelor”, se menţionează în comunicat.