La balul caritabil organizat de Federaţia Asociaţiilor Studenţeşti din Oradea mediul de afaceri a contribuit substanţial la realizarea obiectivului propus de studenţi. La prima numărătoare, fondurile totale strânse se cifrau la 15.000 de euro, dar suma ar putea creşte în această săptămână.

În organizarea Balului "Pentru viitor împreună", pe lângă federaţia studenţilor şi iniţiatoarea Ana Lucia Varga, s-au mai implicat Universitatea din Oradea, Federaţia Patronilor Bihor, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Consiliul Local al IMM-urilor, Patronatul din Comerţ, Turism, Industrie şi Servicii şi Unimpresa România Filiala Bihor. Agenţii economici au contribuit simţitor la strângerea de fonduri pentru acordarea burselor în străinătate. Dintre sponsorii principali ai acţiunii caritabile s-a remarcat European Food, care a fost declarat partener de platină al evenimentului, care a sponsorizat cu 3.000 de euro cauza studenţilor. Printre ceilalţi sponsori importanţi, parteneri gold ai evenimentului, se mai numără Tricostar, Zahăr Diamant şi grupul Selina-Trameco, aceştia contribuind fiecare cu câte 2.000 de euro. Acestora li se mai adaugă un număr destul de mare de sponsori care au contribuit cu sume situate sub 1.000 de euro. Pe tot parcursul acţiunii de strângere de fonduri sponsorii beneficiază de mediatizare, promovare şi servicii, toate depinzând de contribuţia fiecăruia la bugetul evenimentului. Agenţii economici care s-au implicat vor fi invitaţi să participe la mese rotunde unde se va încerca identificarea domeniilor în care e necesară organizarea de traininguri specifice în funcţie de nevoile individuale ale firmelor. Sponsorii vor mai fi implicaţi în alegerea studenţilor beneficiari ai burselor prin implicarea a doi repezentanţi ai patronatelor în comisia de evaluare a potenţialilor beneficiari. După ce studenţii vor fi specializaţi în străinătate, firmele îi pot recruta pe cei mai buni sau pe cei care răspund cel mai bine cerinţelor firmei.