În perioada 25 - 29 octombrie, Primăria Oradea a demarat campania de verificare a modalității de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și biodegradabile de către utilizatorii serviciului public de salubrizare (persoane fizice și persoane juridice) din zonele de case.

Controalele au fost efectuate de către patrule mixte compuse din reprezentanți ai Primăriei Oradea, Rer Vest și Eco Bihor, cu sprijinul Poliției Locale Oradea.

Acțiunea a avut loc pe străzile: Moscovei, Îngustă, George Barițiu, Regizor Mircea Popescu, Academiei, Ion Vidu, Crișan, Cloșca și Horea, echipele verificând conformitatea conținutului recipienţilor și a sacilor de colectare a deșeurilor pentru două fracții: reciclabile și biodegradabile.

 

Deşeul reciclabil, contaminat cu alte fracţii

În urma controlului efectuat în data de 25, respectiv 29 octombrie pe fracția de deșeu reciclabil s-a constatat că din 252 de utilizatori ai serviciului de salubrizare, 135 au scos recipienții /sacii în vederea colectării și transportului de către operatorul de salubritate. Au fost identificate deșeuri neconforme la 55 de utilizatori. „În aceste situații, deșeul reciclabil a fost contaminat cu alte fracții - de cele mai multe ori cu resturi de mâncare, deșeuri vegetale, tampoane, măști, deșeuri voluminoase, textile, pungi și ambalaje contaminate cu sânge etc.”, menţionează municipalitatea.

La fracția de deșeu biodegradabil, în urma controlului s-a constatat că din 299 de utilizatori ai serviciului de salubrizare, 101 au scos recipienții în vederea colectării și transportului de către operatorul de salubritate, fiind identificate deșeuri neconforme la 69 de generatori de deșeuri. Şi în aceste cazuri, deșeul biodegradabil a fost contaminat cu alte fracții - de cele mai multe ori cu sticle și recipienți din plastic și aluminiu, tampoane, măști, textile, pungi și ambalaje din hârtie/carton contaminate cu sânge și cu alte produse alimentare etc.

Echipa de control a aplicat pe recipienții al căror conținut a fost contaminat cu alte fracții un autocolant cu mențiunea „Deşeu neconform”, iar conținutul recipientului a fost  încadrat automat ca „Deşeu rezidual”, astfel că nu a fost golit de către operatorul de salubrizare, până la o dată ulterioară.

 

71 de avertismente

În urma controalelor efectuate, Poliţia Locală a aplicat 71 de avertismente, urmând ca la următorul control eventualele neconformități constatate să fie sancţionate contravențional cu amendă.

„Întrucât pe fracţia de deșeu reciclabil precolectat în saci galbeni de către utilizatorii serviciului de salubrizare menajeră din curţile comune, Primăria Oradea a constatat că nu se pot identifica generatorii deșeurilor contaminate, pentru a evita pe viitor sancționarea contravențională a tuturor coproprietarilor de imobil, locatarii sunt rugați să menţioneze pe sac, cu un marker sau cu pix, numărul apartamentului unde a fost generat deșeul. Ca urmare s-a solicitat operatorului de salubritate să analizeze această disfuncționalitate în prestarea acestui serviciu de colectare a deșeului reciclabil în saci și să găsească soluții”, a precizat Adina Popa, director adjunct al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Oradea.

Totodată, în cadrul acestei etape a campaniei, care va avea un caracter permanent, utilizatorii serviciului de salubrizare au fost informați asupra regulilor colectării separate, fiind împărţite și materiale informative în acest sens. „Informăm încă o dată utilizatorii serviciului de salubritate menajera că măștile folosite se precolectează în pubelele de culoare neagră - fracție deșeu rezidual”, precizează municipalitatea.

 

Amenzi pentru încălcarea regulamentului

 „Atragem atenția locuitorilor asupra faptului că toate categoriile de utilizatori ai serviciului de salubrizare, persoane fizice, asociaţii de locatari, agenţi economici, instituțiile publice au obligaţia, în conformitate cu Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Oradea aprobat prin HCL nr. 861 din 29 octombrie 2020, să precolecteze separat deșeurile pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară, în recipientele distinct inscripționate asigurate de operatorul serviciului”, a precizat viceprimarul Marcel Dragoș.

Încălcarea prevederilor Regulamentului de salubrizare se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 1.500 lei pentru persoane juridice, respectiv cu amendă cuprinsă între 300 şi 500 lei pentru persoanele fizice.

Cetățenii care au precolectat corect deșeul reciclabil sunt locuitorii imobilelor din strada Moscovei nr. 4, nr. 10, nr. 18; str. Horea nr. 3, nr. 7, nr. 8A, nr. 9, nr. 11, nr. 18, nr. 24, nr. 32, nr. 34, nr. 35, nr. 37, nr. 38, nr. 38A, nr. 39; str. Cloşca nr. 10, nr. 11, nr. 11 A şi B, nr. 12, nr. 14, nr. 14C, nr. 14 D, nr.17, nr. 41, nr. 57, nr. 59, nr. 61, nr. 64, nr. 67; str. Crişan nr. 2, nr. 3, nr. 5A, nr. 9, nr. 13, nr. 18, nr. 24 C și D, nr. 27, nr. 29 şi 29A, nr. 32, nr. 34, nr. 42, nr. 47;  str. Ion Vidu nr. 4, nr. 7, nr. 9, nr. 11, nr. 21, nr. 25, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 37; str. Szigligeti Ede nr. 5, nr. 8, nr. 9, nr. 13, nr. 15, nr. 16, nr.19, nr.21, nr. 24; strada Ady Endre nr. 47, nr. 51, nr. 55, nr. 57, nr. 58, nr. 59 şi 59A, nr. 60, nr. 68, nr. 69, nr. 70, nr. 71, nr. 72, nr. 74, nr. 76, nr. 80.

Deșeul biodegradabil a fost precolectat corect de către utilizatorii din imobilele din strada Ion Vidu nr. 4, nr. 11, nr. 21, nr. 31, nr. 33; strada Crişan nr. 5A, nr. 9, nr. 13 , nr. 17, nr. 18, nr. 25, nr. 29 şi 29A, nr. 40, nr. 42; strada Cloşca  nr. 6, nr. 14, nr. 16, nr. 18, nr. 36, nr. 39, nr. 60A, strada Horea nr. 5, nr. 11A, nr. 44, nr. 63, strada Moscovei nr. 18, nr. 22, nr. 26, nr. 28, strada Academiei nr. 8, strada Îngustă nr.1.