Condițiile climatice din ultima vreme au creat condiții favorabile apariției rapănului (Venturia inaegualis) și a făinării (Podosphaera leuchotrica) la măr şi păr. Odată cu efectuarea acestui tratament se mai combat: monilioza, defoliatoare, afide, psilide.

 

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Score 250 EC – 0,2 l/ha + Teppeki – 0,15 kg/ha sau                                                                                                                                        

2. Dagonis – 1,2 l/ha + Decis Expert 100 EC – 75 ml/ha sau

3. Merpan 80 WDG – 2 kg/ha + Microthiol Special – 0,3% + Karate Zeon – 0,15 l/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 26–30 aprilie.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.