Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea generaţiei hibernante a moliei vărgate a piersicului (Anarsia Lineatella). Dăunătorul are trei generații pe an şi iernează pe tulpini şi ramuri în crăpăturile scoarței.

Larvele își încep activitatea primăvara devreme, când temperatura aerului depăşeşte 12-13 grade, odată cu dezvoltarea mugurilor şi lăstarilor pe care îi şi atacă începând de la vârf spre bază. Se mai combat băşicarea, ciuruirea şi monilioza la piersici şi caişi. 

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Coragen - 175 ml/ha + Bouillie Bordelaise - 5 kg/ha sau

2. Delegate - 0,3 kg/ha + Score 250 EC - 0,2 l/ha sau

3. Affirm Opti - 2,5 kg/ha + Airone - 3,5 l/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Lăstarii atacați trebuie taiați şi eliminați. Vârful ramurilor atacate prezintă clei (exudat gomos). Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la piersic - buton roz; la cais - buton alb.

Tratamentul se repetă la 10-15% petale scuturate.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.