Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 37/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2009, angajatorii vor plăti o amendă cuprinsă între 1.500 şi 20.000 de lei pentru fiecare contract de muncă neînregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu cu o zi înaintea începerii activităţii, precum şi o amendă cuprinsă între 3.500 şi 5.000 de lei pentru completarea acestuia cu date eronate.

 

Actul normativ impune angajatorilor o serie de obligaţii cu privire la înregistrarea informaţiilor privind angajaţii, stabilind, în acelaşi timp, alte două noi contravenţii: neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor anterior începerii activităţii şi, respectiv, completarea acestuia cu date eronate. Concret, angajatorii vor fi obligaţi să înregistreze, în registrul general de evidenţă a salariaţilor, contractele de muncă ale angajaţilor cel târziu până în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, în caz contrar fiind prevăzută o amendă de 1.500 lei pentru fiecare contract neînregistrat, fără ca valoarea cumulată a amenzii să depăşească 20.000 lei. De asemenea, Hotărârea de Guvern mai stabileşte: amenzi între 3.500 şi 5.000 lei pentru completarea, cu date eronate, a registrului general de evidenţă a salariaţilor; obligaţia angajatorilor de a înregistra în registrul general de evidenţă a salariaţilor elementele de identificare a tuturor salariaţilor - nume, prenume, CNP, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului - cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat; înregistrarea în registru a datei şi temeiului încetării contractului individual de muncă la data încetării contractului individual de muncă.

Reamintim că, potrivit legislaţiei în vigoare, anagajatorii au obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor, de a-l prezenta inspectorilor de muncă la solicitarea acestora şi de a-l transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, în termen de 20 de zile de la data angajării primului salariat şi, respectiv, de 5 zile de la introducerea oricărei modificări. La ora actuală, singura formă de muncă nedeclarată, sancţionată, de altfel, de Codul Muncii (art. 276 alin. (1) lit.) este primirea la muncă a unui lucrător înainte de încheierea, în formă scrisă, a contractului individual de muncă.

Încheiem prin a preciza că dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data publicării noilor prevederi în Monitorul Oficial ( luni, 1 februarie a.c.).