*Pentru a deveni administratori ai unor fonduri de pensii administrate privat, fiecare dintre cele şapte societăţi de pensii autorizate trebuie să se înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi să obţină autorizarea de administrare a fondului de pensii administrat privat. Cele şapte societăţi autorizate de consiliul arbitrului pensiilor private sunt BCR Administrare Fond de Pensii SA, Prima Pensie Fond de Pensii SA, BRD Fond de Pensii SA, Interamerican Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat SA, ING Fond de Pensii SA, Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat SA şi Omniasig Pensii - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat SA. Consiliul CSSPP a avizat informaţiile conţinute în materialele publicitare referitoare la fondul de pensii facultative (pilonul III) Pensia Mea şi la administratorul acestui fond, Aviva Asigurări de Viaţă SA. CSSPP a autorizat, totodată, şi prospectul schemei de pensii facultative (pilonul III) „AZT Vivace" a companiei de administrare de pensii private a Allianz - Ţiriac. „AZT Vivace", administrat de Societatea de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative Allianz -Ţiriac SA, a primit avizul prospectului în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materialele publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora. Arbitrul pensiilor private a autorizat până în prezent prospectele de scheme ale fondurilor de pe pilonul III ale următoarelor societăţi de pensii: ING Fond de Pensii SA, Aviva - Societate de Administare a unui Fond de Pensii Privat SA şi Omniasig - Societate de Administare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA.