ITM Bihor a efectuat în luna iulie controale la 263 de unităţi şi a aplicat 44 de amenzi în valoare de peste 700.000 lei. Sancţiunile au fost atât în domeniul sănătate şi securitate în muncă, cât şi în domeniul relaţiilor de muncă.

În luna iulie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 263 unităţi; s-au aplicat un număr de 339  sancţiuni contravenţionale, din care 44 amenzi în cuantum de 735.500 lei şi 295 avertismente.

Din totalul de  339 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR în iunie 2022 31% (104) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă, iar 69% (235) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

Conform informării transmise de instituţie, în luna iulie au fost identificate 39 persoane desfășurând muncă nedeclarată în cadrul a 14 unități. Dintre acestea 24 persoane nu aveau întocmit contract individual de muncă, iar 15 persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

 

Campanii de control

În perioada 15-22 iulie s-a desfășurat Campania de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectarea prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfășoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod caen- 4730. În domeniul relaţiilor de muncă  au fost controlate un număr de 15 unităţi. S-au aplicat două amenzi în cuantum de 3.500 lei şi şase avertismente și au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

„Cele mai frecvente deficiențe constatate: transmiterea cu întârziere în Revisal a elementelor  privind suspendarea contractului individual de muncă pentru absențe nemotivate; transmiterea cu întârziere în Revisal a elementelor contractului individual de muncă pentru care se face dovada executării; nerespectarea prevederilor art. 119 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii-republicată, privind obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă; neacordare repaus săptămânal de 48 de ore libere consecutive, transmiterea cu întârziere în Revisal a elementelor  privind încetarea contractului individual de muncă; transmiterea de date eronate în Revisal”, transmite ITM Bihor.

În domeniul sănătate şi securitate în muncă, în cadrul campaniei au fost controlate un număr de 17 unităţi. S-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare. A fost aplicată 1 amendă în cuantum de 4.000 lei şi 25 avertismente.

lipsa evaluare riscuri.

O altă campanie naţională a vizat verificarea modului de respectare a prevederilor  Ordonanței OUG nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.