Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor din cadrul centrelor temporare amenajate în acest scop nu poate fi comercializată decât la locul de sacrificare şi numai direct consumatorului final.

Personal şi logistică

Potrivit Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bihor, au fost avizate favorabil, prin derogare de la prevederile Ordinului 57/2010 acordată de către ANSVSA, pe perioada 12-24 aprilie a.c., următorii operatori: RAPAS Oradea, pentru Centrul de sacrificare temporară din Piaţa Ioşia, în perioada 13-24 aprilie; Primăria Beiuş - Administraţia Pieţelor Beiuş, pentru Centrul de sacrificare din Piaţa Obor - în perioada 19-23 aprilie; SC Carmangeria Tavi Bogdan SRL, Abator Bovine - Porcine din Mihai Bravu - în perioada 12-23 aprilie; SC Abator Dara SRL, Abator Porcine din Tulca, în perioada 12-23 aprilie a.c.. Orarul de funcţionare a acestor locaţii este adaptat nevoilor şi specificului fiecărei localităţi. Atât răspunderea privind activitatea acestor centre, cât şi obligaţia respectării legislaţiei în vigoare, cade în sarcina operatorilor economici care au solicitat avizarea favorabilă a funcţionării. În ceea ce priveşte garantarea salubrităţii cărnii de miel sacrificată în aceste unităţi, DSVSA Bihor asigură, pentru fiecare unitate autorizată, pe toată durata de funcţionare, personal calificat, precum şi toate mijloacele logistice necesare desfăşurării activităţii sanitar veterinare specifice.

Numai miei şi iezi crotaliaţi

"În vederea afluirii mieilor la centrele amenjatate pentru sacrificare, aceştia trebuie să fie identificaţi prin crotaliere şi înregistraţi în baza de date. Astfel, mieii vor fi crotaliaţi cu crotalie simplă, iar iezii - cu crotalie simplă sau dublă. Înainte de transportul mieilor din exploataţia de origine, aceştia trebuie să fie obligatoriu examinaţi de către medicul veterinar împuternici de CSVSA de pe raza localităţii unde este înregistrată exploataţia de animale, după care medicul veterinar va elibera Certificatul sanitar veterinar. De asemenea: comercianţii de animale trebuie să aibă asupra lor documentele de dovedire a proprietăţii, iar mijloacele de transport animale trebuie să fie autorizate sanitar veterinar. Şi, nu în ultimul rând, în vederea afluirii animalelor la locurile amenajate pentru sacrificare, crescătorii trebuie să deţină obligatoriu documentul privind informaţiile referitoare la lanţul alimentar şi formularul de mişcare" - afirmă directorul coordonator al DSVSA Bihor, dr. Sorin Hodişan. Reamintim că este interzisă comercializarea stradală, ambulantă sau din mijloace de transport a alimentelor, sancţiunile contravenţionale fiind de până la 40.000 lei şi confiscarea în întregime a cantităţii de alimente expusă la vânzare. În caz de suspiciune sau neconformitate a alimentelor, consumatorii se pot adresa punctelor de permanenţă: sediul DSVSA Bihor, Oradea, str. Ion Bodan nr. 37; sediul din Piaţa Cetate, Oradea; sediul din Piaţa Ioşia, Oradea; sediul din Salonta, str. Prof. Dr. I. Cantacuzino nr. 2-4; sediul din Marghita, str. Crişan nr. 2; sediul din Beiuş, str. Aleea Moţilor bl. AN 5; Piaţa Obor din Beiuş. Orarul de funcţionare pe această perioadă este zilnic, între orele 8.00 -18.00, sâmbătă - 8.00-16.00, duminică - 8.00 - 12.00. Fiecare locaţie va avea afişat numărul de telefon al persoanei care deserveşte acea circumscripţie sanitar veterinară şi, în plus, numărul de telefon al DSVSA Bihor, respectiv telefonul permanent - 0259.266.141.