În urma disponibilizărilor din construcţii rata şomajului în Bihor a crescut cu 20%. La ora actuală, în baza de date a Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă Bihor (AJOFM) sunt înregistraţi 3500 de şomeri indemnizaţi şi alţi 5000 de şomeri neindemnizaţi. Una dintre şansele lor pentru a-şi redobândi un loc de muncă este recalificarea, care se poate face prin absolvirea unor cursuri de calificare sau recalificare ce se organizează gratuit de către AJOFM Bihor. Anul trecut au fost cuprinşi în acest program 297 de şomeri, dintre care 160 au absolvit cursurile, reuşind să se încadreze în muncă 124 de persoane. Aceste cursuri sunt organizate în aşa fel încât ele să corespundă cererii de pe piaţa muncii, anul trecut cele mai solicitate meserii de către agenţii economici fiind cele de confecţioner îmbrăcăminte, confecţioner încălţăminte, vânzător, bucătar, ospătar, tâmplar, zidar, măcelar şi operare pe calculator. La ora actuală, din păcate, nici un curs de calificare/recalificare nu a fost demarat de către AJOFM Bihor. Acest impediment se datorează faptului că, începând cu 2004, organizarea acestor cursuri se poate face numai de către persoanele juridice de drept public sau privat sau persoane fizice, care vor obţine autorizaţie de furnizori de formare profesională. O nouă activitate: furnizorii de formare profesională Cum legea de abia a intrat în vigoare, nici una dintre instituţiile şcolare sau agenţii economici care organizau cursuri de formare profesională a adulţilor nu şi-a depus actele în vederea autorizării la Comisia de autorizare, care funcţionează în cadrul Direcţiei pentu Dialog, Familie şi Solidaritate Socială (DDFSS). "Peste zece astfel de viitori furnizori s-au arătat interesaţi de obţinerea documentaţiei necesare în vederea autorizării. Această se eliberează în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrarea dosarului complet, dar vom urgenta analizarea lui pentru a nu amâna şi mai mult procesul de organizare a cursurilor", ne-a declarat Anişoara Gal, director executiv al DDFSS. Cei interesaţi pentru obţinerea autorizaţiei vor trebui să achite pentru fiecare curs în parte o taxă a cărei valoare se ridică la trei salarii medii brute pe ţară de pe luna anterioară depunerii solicitării. Lista documentelor necesare, precum şi informaţii suplimentare se pot obţine la sediul DDFSS, din strada T. Vladimirescu. În aceste condiţii, organizarea cursurilor va fi reluată numai pe la începutul lunii martie şi numai după ce noii furnizori de formare profesională vor câştiga licitaţia organizată de AJOFM Bihor.