Codul de procedură fiscală stabileşte un regim trimestrial pentru plata impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii, precum şi a impozitului reţinut la sursă, în cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, al asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi în cazul persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente.
Categoriile de contribuabili menţionaţi trebuie să calculeze, să vireze şi să declare obligaţiile fiscale până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. Având în vedere că 25 iulie este zi nelucrătoare, termenul de îndeplinire a acestor obligaţii fiscale, pentru trimestrul II 2009, este 27 iulie. Persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente vor depune două formulare: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Declaraţia 100) şi Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale (Declaraţia 102). Impozitul pe veniturile din salarii va fi declarat folosind formularul 100, în timp ce, formularul 102 va fi utilizat, în principal, pentru declararea următoarelor obligaţii fiscale: contribuţii sociale datorate de angajator; contribuţii sociale reţinute de la asiguraţi; contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun şi pentru băuturi alcoolice; contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice.
Potrivit articolului 46 din Codul Fiscal, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. Veniturile din profesii libere reprezintă veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. În schimb, veniturile comerciale sunt considerate veniturile din fapte de comerţ, de prestări servicii (altele decât cele care vizează profesiile libere), precum şi veniturile din practicarea unor meserii.