Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor invită cetăţenii cu domiciliul pe raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de identitate.

 

Invitaţia se adresează persoanelor aflate în una din următoarele situaţii: act de identitate cu termenul de valabilitate expirat; act de identitate al cărui termen de valabilitate urmează să expire în perioada imediat următoare; act de identitate deteriorat, pierdut, furat, distrus sau anulat; modificare nume sau prenume titular, prenume părinţi, data ori locul naşterii (prin căsătorie, divorţ, adopţie, schimbare de nume pe cale administrativă); schimbare domiciliu; schimbare denumire stradă sau renumerotare imobil; schimbare rang localitate sau rearondarea acesteia; fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; atribuirea unui nou CNP; minori care au împlinit 14 ani, vârstă de la care este obligatorie eliberarea cărţii de identitate. Prin prezentarea în termenul legal la sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice interesate, se evită atât aglomeraţia, cât şi eventuala aplicare de sancţiuni contravenţionale - amenzi cuprinse între 40 şi 80 lei devenite obligatorii prin efectul legii. Reamintim cetăţenilor că au obligaţia să solicite serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate: cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate deţinut, dar nu mai mult de 180 zile; în termen de 15 zile de la producerea unor modificări; în cazul minorilor, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani. La sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice interesate sau la posturile de poliţie, se pot solicita toate informaţiile necesare în vederea obţinerii actului de identitate.