Ieri, la Oradea Ieri, în Sala "Traian Moşoiu" a Primăriei municipiului Oradea, a avut loc seminarul "Managementul afacerilor europene", la care au participat reprezentanţi ai primăriilor din judeţul Bihor şi ai instituţiilor publice cu sediul în Oradea. Seminarul (organizat de Primăria municipiului Oradea, în parteneriat cu Prefectura judeţului Bihor) s-a desfăşurat în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea gestionării fondurilor europene printr-un program de instruire a personalului din cadrul administraţiei publice locale", proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2002 - Fondul de monitorizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local. Ca lectori, au fost prezenţi Diana Niţu şi Adrian Paul, de la Centrul pentru Implementarea Managementului Performant Bucureşti. Pe durata mai multor ore şi conform tematicii seminarului, lectorii au prezentat participanţilor subiecte privind tipul programeor de finanţare ale Uniunii Europene, parteneriatul public privat, elaborarea proiectelor pentru atragerea de fonduri disponibile conform surselor de finanţare, dezvoltarea parteneriatelor şi despre procesul de implementare a proiectelor. De altfel, scopul seminarului "Managementul afacerilor europene" rămâne acela de a creşte gradul de conştientizare în rândul funcţionarilor publici asupra problematicii europene, în contextul responsabilităţilor ce revin administraţiei publice în legătură cu procesul de aderare la Uniunea Europeană şi, nu în ultimul rând, de a valorifica eficient oportunităţile existente pentru dezvoltarea sectorului public, în folosul comunităţilor locale. Pe baza chestionarelor de evaluare, la finalul acestui seminar, cursanţii au primit şi un certificat de participare - atestare.