La Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta, ziua de 18 noiembrie, a fost o zi de sărbătoare. Pe porțile larg deschise au intrat, după mai bine de doi ani, aproximativ 80 de cadre diadactice din învățământul primar.

 Pășind pe covorul ruginiu, într-o zi cernită de toamnă târzie, cei care sunt chemați să tragă brazdă bună în ogorul neamului au luminat cu privirile pline de bucurie, sala pregătită de sărbătoare. Privirele care urmăresc zi de zi, clipă de clipă, fiecare neliniște a micilor vlăstare, au arătat, cât de mult le-au lipsit aceste activități de socializare în cadrul cărora sunt realizate schimburi de experiență și în care profesorii învață să fie mai umani și mai solidari unii cu alții.

Cu un asfel de îndemn și-au început discursul profesoarele metodiste Ioana Borza și Sanda lga, în deschiderea activităților Cercului Pedagogic al cadrelor didactice din învățământul primar, cu temă: „Abordarea procesului instructiv-educativ în contextul noilor provocări legate de adaptările curriculare la structura modulară”.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, profesoara Adela Ilie a prezentat un material teoretic cu privire la adaptarea curriculară la structura modulară, urmat de prezentarea unui model de planificare ancorat în programa școlară și particularizat la specificul clasei. Activitatea a continuat cu prezentarea unor frânturi din activitățile școlare și extracurriculare desfășurate cu colectivele de elevi pe care le coordonează, de către profesoarele Mirela Grecu și Claudia Cioară, secvențe în care a fost oglindită calitatea actului educativ. Cea de a treia parte a întâlnirii s-a desfășurat sub forma unor activități interactive, cu participanții la întâlnire. Profesoara Sanda Iga a prezentat participanților Platforma Canva, instrument de desing grafic, a arătat modul de lucru și apoi le-a cerut să realizeze materiale diverse. Participanții au fost foarte încântați de informațiile transmise. Aceleași mulțumiri au fost adresate întregului colectiv de cadre didactice din școala gazdă pentru materialele pregătite, pentru cadrul festiv în care au fost găzduiți și pentru ospitalitate.

La final Sanda Iga a menționat că reușita activității se datorează întregului colectiv de cadre didactice din învățămîntul primar, directoarei Florentina Galea, profesorului laborant Cristian Butcă și, nu în ultimul rând, părinților „din spatele cortinei”.