La Universitatea „Transilvania” din Brașov s-a desfăşurat, în perioada 11-12 noiembrie, concursul „Student Design & Manufacturing Competition - SDMC 2022”, organizat sub egida Asociaţiei Universitare de Ingineria Fabricaţiei.

Competiția a reunit 12 echipe din 5 centre universitare din Romania, printre care două echipe de la Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică, din cadrul Universității din Oradea.

Echipa formată din studenții specializării Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM), Gabriel Prada (4TCM) și Mihai Tămăşan (3TCM), a obținut menţiune cu lucrarea „Proiectarea asistată de calculator a ansamblului șurub - piuliță - sistem CAE/ CAD”. Proiectul realizat este o soluție software originală, care integrează module de tip CAE și CAD în vederea obținerii unui sistem performat de proiectare asistată de calculator.

Echipa formată din ing. Andrei Cristea și ing. George Nastor, studenți masteranzi la programul de studii Concepție, Fabricație și Management Asistate de Calculator (CFMAC), a prezentat proiectul cu titlul „Determinarea parametrilor tehnologici ai procesului de tăiere cu laser utilizând un sistem decizional bazat pe mulțimi fuzzy”. Proiectul dezvoltă o procedură bazată pe mulțimi fuzzy pentru determinarea puterii și vitezei de tăiere cu laser, în funcție de grosimea semifabricatului și de rugozitatea dorită.

Realizarea proiectelor și participarea la concurs au fost coordonate de către Departamentul de Inginerie Industrială.