La sediul Consiliului Județean Bihor s-a semnat joi, 25 mai, contractul pentru proiectarea și execuția rețelelor de gaz în comunele Nojorid, Oșorhei și Paleu.

Au fost prezenți primarii celor trei unități administrativ - teritoriale, Teodora Baba, Ioan Gligor și Somogyi Ludovic, reprezentantul asocierii de firme care a câștigat licitația, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, și directorul Asociației Zona Metropolitană Oradea, Letiția Motoc.

Lucrările vor fi executate de asocierea formată din Avi Prod Grup (lider de asociere) - Avril, iar valoarea contractului este de. 68.011.811,87 lei, fără TVA. Durata contractului este de 16 luni, din care 4 luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție.

Consiliul Județean Bihor a facilitat asocierea dintre cele trei comune, a asigurat o cofinanțare în valoare de 400.000 de euro pentru exproprieri în comuna Paleu și a acordat sprijin în realizarea documentațiilor și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.

„Acesta este un proiect foarte important pentru dezvoltarea celor trei comune și pentru nivelul de trai al cetățenilor. Realizarea acestei investiții va facilita introducerea rețelelor de gaz în comunele învecinate. Ne vom implica până la sfâșitul proiectului”, a precizat vicepreşedintele Mircea Mălan.

Lungimea totală a rețelelor de gaz în cele trei comune va fi de 135,4 kilometri (comuna Nojorid - 31,2 km, comuna Oșorhei - 54,1 km, Comuna Paleu - 50,1 km).

Finanțarea va fi asigurată cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 8: „Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale”. Contractul de finanțare a fost semnat în luna iunie, 2022.

Odată cu realizarea acestui proiect în comunele Nojorid, Oșorhei și Paleu, dar și în Sânmartin prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, întreaga zonă metropolitană a Municipiului Oradea va fi racordată la rețeaua de gaze naturale.