Producătorii agricoli ce au avut înființate culturi de porumb, floarea soarelui, soia și/sau mazăre în primăvara lui 2022, care au fost distruse în procent de peste 30% și până la 100%, pot solicita subvenții de la Primăria Oradea.

Primăria Oradea prin Compartimentul Agricol - Fond Funciar aduce la cunoștința cetățenilor că în luna iunie 2023 a intrat în vigoare OUG 50/2023. Aceasta prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma unui grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022, care au fost afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022.

Beneficiarii grantului sunt producătorii agricoli ce au avut înființate culturi de porumb și/sau floarea soarelui și/sau soia și/sau mazăre în primăvara anului 2022, care au fost distruse în procent de peste 30% și până la 100% inclusiv, astfel: producători agricoli – persoane fizice; producători agricoli – persoane fizice autorizate (PFA) sau întreprinderi individuale (ÎI) sau întreprinderi familiale (ÎF); producători agricoli – persoane juridice.

Beneficiarii sunt eligibili dacă dețin proces verbal de evaluare a pagubelor întocmit până la data de 30 noiembrie 2022, prin care se identifică culturile înființate în primăvara anului 2022 de porumb și/sau floarea soarelui și/sau soia și/sau mazăre, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi.

Cererile pot fi depuse până pe 19 iulie 2023, la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor sau pot fi transmise, până la aceeași dată, prin e-mail, scanate și semnate conform cu originalul, pe adresa de e-mail dan.stefan@madr.ro.