Pe site-ul ANAF a fost actualizat Ghidul cu privire la înregistrarea informaţiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum şi la emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare.

“Formularul pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil” - Formularul „F4101”-  este utilizat pentru transmiterea informaţiilor necesare înregistrării aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate, achiziţionate intracomunitar, adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 şi care au obţinut avizul tehnic favorabil. Completarea Formularului F4101 se efectuează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, disponibil pe portalul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF), în cadrul secţiunii „Declaraţii Electronice”. Formularul completat cu toate informaţiile solicitate cu ajutorul programului de asistenţă şi validat, în format PDF cu fişier XML ataşat, semnat cu certificat digital calificat poate conţine informaţii privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale şi trebuie comunicat Fiscului competent prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop, potrivit prevederilor legale. Reamintim că operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit dispozitiilor legale, au avut obligatia de a utiliza noile case de marcat începând cu data de 1 septembrie 2018, iar operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici - începând cu data de 1 noiembrie 2018. Sunt exceptate de la obligaţia de utilizare a aparatelor de marcat următoarele activităţi prevăzute la art. 2 din OUG 28/1999: comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate; vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi, respectiv operatori economici care comercializează exclusiv ziare şi reviste; transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul; activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare.