Societăţile cu capital majoritar de stat care înregistrează arierate sau pierderi din activitatea de exploatare vor fi obligate în continuare să se limiteze la o creştere a fondului de salarii care să nu depăşească rata medie a inflaţiei, conform Programului Economic de Preaderare al României-2004. În documentul menţionat se arată că la agenţii economici cu capital majoritar de stat care înregistrează pierderi din activitatea de exploatare sau arierate, creşterea fondului de salarii nu va depăşi creşterea preţurilor de consum, calculată ca raport medie an curent/medie an anterior. În situaţia în care, în cursul anului, unitatea îşi redresează situaţia economico-financiară şi reduce volumul arieratelor, se va putea aproba o rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli, care să permită majorarea suplimentară a salariilor, în funcţie de gradul de diminuare a arieratelor. Începînd cu 2006, agenţii economici cu capital majoritar de stat care diminuează volumul arieratelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor socale de stat şi bugetele fondurilor speciale, vor putea opera o creştere a cîştigului salarial mediu brut în cuantum de pînă la 50% din nivelul la care arieratele au fost reduse faţă de anul anterior, fără a depăşi, în valoare absolută, suma rezultată din reducerea arieratelor. Această corecţie se va putea realiza după primul semestru al anului. În program se propune ca, începînd cu 2005, creşterile salariale să fie monitorizate numai pentru agenţii economici cu capital majoritar de stat care înregistrează pierderi sau arierate faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor socale de stat şi bugetele fondurilor speciale, considerîndu-se că acest lucru nu va influenţa negativ procesul de reducere a inflaţiei şi evoluţia indicatorilor macroeconomici. În acest an, Guvernul a continuat procesul de monitorizare a 72 de societăţi cu capital majoritar de stat, urmărindu-se respectarea programului salarial şi de reducere a personalului, convenit cu instituţiile financiare internaţionale. Creşterea salariului mediu brut aprobată pentru aceste societăţi a fost limitată la 9% în termeni nominali, faţă de 2003.