Conform datelor statistice întocmite la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean, la finele acestui an şcolar, 375 de elevi au fost declaraţi neşcolarizaţi (s-au înscris, dar nu au fost niciodată la şcoală), iar alţi 854 elevi sunt cu situaţia şcolară neîncheiată (au frecventat şcoala doar un semestru, după care au fost retraşi pe caz de boală sau au plecat în străinătate). Faţă de primul semestru al acestui an şcolar, numărul elevilor înregistraţi ca fiind neşcolarizaţi la sfârşitul celui de-al doilea semestru este mai mare. În timp ce la finele semestrului I al anului şcolar 2004-2005, din totalul celor 91.170 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar, la toate nivelele de învăţământ, au promovat 82.931, 286 au fost declaraţi neşcolarizaţi, la sfârşitul semestrului al II-lea numărul acestora a ajuns la 375. Astfel, la clasele I-IV, din totalul de 29.824 elevi înscrişi la începutul anului şcolar, au promovat 28.581, cei mai mulţi cu medii între nouă şi zece. Dintre aceştia, cu situaţia neîncheiată sunt 152 de elevi, iar neşcolarizaţi 64. Cei mai mulţi elevi neşcolarizaţi şi cu situaţia neîncheiată se înregistrează la învăţământul gimnazial, unde din totalul de 30.429 de elevi au promovat 27.437, însă 342 au situaţia şcolară neîncheiată, iar 239 sunt declaraţi neşcolarizaţi. La clasele IX-XIII, din cei 25.572 de elevi înscrişi la începutul anului, au promovat 24.111, dintre care cei mai mulţi cu medii între 7 - 8.99 (12.869 elevi), 135 sunt cu situaţia şcolară neîncheiată, iar 19 neşcolarizaţi. În învăţământul seral, din totalul de 1.954 de elevi au promovat 1.770, cei mai mulţi, 852, cu medii cuprinse între 5 - 6.99. La această formă de învăţământ 74 sunt cu situaţia neîncheiată iar 5 au abandonat şcoala. În ceea ce priveşte elevii de la şcolile de arte şi meserii au promovat 4.708 elevi din totalul de 5.398 înscrişi la început de an. Dintre aceştia, cei mai mulţi au absolvit cu medii cuprinse între 5 - 6.99, 126 sunt cu situaţia neincheiată, iar 48 neşcolarizaţi. În învăţământul postliceal, din cei 399 de elevi înscrişi, au promovat 320, iar 25 sunt declaraţi neşcolarizaţi. Astfel, ca şi în anii precedenţi, cel mai mare număr de copii declaraţi neşcolarizaţi sunt în învăţământul primar şi gimnazial, în mediul rural. Cu toate că elevii primesc rechizite şcolare gratuite, costurile colaterale pe care le presupune învăţământul sunt foarte greu de suportat de către unii părinţi, care nu îşi mai permit să-şi ţină odraslele la şcoală.