Fiu al Bihorului, s-a născut în comuna Suiug, lângă Marghita, la data de 9 aprilie 1936, din părinți învățători, Nistor și Maria. Refugiat între 1940 - 1945 din Suiug, Dorin a învățat cu părinții lui în primele clase primare în comunele Miersig și Leș, între anii 1942 - 1946.

Între anii 1946 - 1953 a fost intern la Liceul „Emanuil Gojdu”, unde s-a distins la cursurile de matematică, fizică și în rezolvarea problemelor din revistele de specialitate. A fost un elev eminent, apreciat de profesorii săi, cât și de colegi; a absolvit liceul cu Diploma de merit. A intrat cu brio la Facultatea de Electronică din cadrul Institutului Politehnic din București, obținând diploma de inginer în anul 1958.

În urma unui concurs de admitere, a fost angajat la IFA, unde s-a dedicat cu pasiune activității de cercetare; în paralel, și-a perfecționat cunoștințele de limbă engleză, germană, rusă și franceză. Ca urmare, între anii 1969 - 1970, a lucrat la Centrul de Cercetări Nucleare din Strasbourg și apoi, la Orsey.

A urmat stagii de lucru la Institutul de Fizică Teoretică a Universității J.W. Goethe din Frankfurt pe Main, unde este invitat anual, începând cu anul 1985. Aici, împreună cu profesorul Walter Greiner (directorul instituției mulți ani), au lucrat importante proiecte de cercetare comune - timp de 20 de ani - care s-au bucurat de succes. În anii 1992, 1993, 2002, marele Centru de Cercetare din Darmstadt a și finanțat astfel de proiecte.

Scurte stagii a mai avut la IFE din Onninsk, UCN Dubna (Rusia), ICN Kiev. Din 1998 a fost invitat anual, câte o lună la Universitatea Nashville USA.

În perioada 2001 - 2002, a primit o bursă de 3 luni a Societății Japoneze de Promovarea Științei, fapt care i-a permis să lucreze la Centrul de Studii Avansate a Institutului Japonez de Cercetare pentru Energie Atomică (JAERT) din Tokio.

În timp ce lucra la IFA, la teza de doctorat în domeniul electronicii (era și asistent la politehnică), a absolvit și Facultatea de fizică în 1970.  Teza de doctorat confirmă specializarea sa în „detectarea de radiații nucleare cu dispozitive semiconductoare”.

Comunitatea științifică internațională a recunoscut rolul de pionierat pe care l-au avut lucrările sale, care au prezis, pe cale teoretică, existența unor fenomene naturale radioactive și care au aprofundat stadiul acestora.

Al doilea doctorat în fizică a avut ca subiect, reacțiile de fuziune și fisiune, proces atât de mult studiat datorită aplicațiilor lor militare și energetice.

Peste câțiva ani, comunitatea științifică internațională a confirmat contribuția prof. Dorin Poenaru la dezvoltarea cunoașterii științifice.

Ca profesor, a susținut cursuri de specializare și examinare de teze de doctorat la IFA, Universitatea București, Milano, în domeniul fizicii nucleare. Lucrările sale au fost apreciate în Enciclopedia Britanică, dar și în cele mai prestigioase reviste științifice din întreaga lume.

Între anii 1995 - 2000, a acceptat funcția de director științific al IFIN - HH din București (Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei).

Datorită profesionalismului lui Dorin Poenaru, Comisia Europeană a atestat Centrul de Excelență, condus de acesta; dintre 185 de propuneri trimise de 11 țări în curs de aderare la UE, au fost selectate 34, dintre care 4 din România. Singurul CE cu profil IDRANAP (Cercetări interdisciplinare și aplicații bazate pe fizica nucleară și atomică) a fost cel condus de Dorin Poenaru, până în 2002.

În 2002 a fost codirector al Institutului de Studii Avansate (ISA) al NATO, care a avut loc la Predeal (28 august - 8 septembrie), a fost sponsorizat de UNESCO și NATO, dovadă a înaltului grad de profesionalism la care s-a ajuns la IFIN – HH.

Dintre multiplele distincții și onoruri, menționăm doar câteva obținute de Dorin Poenaru: Diploma de onoare și medalia IFA din 2005, 2007, 2011; Premiat printre cei mai valoroși referenți în 2010, 2012, de către editorii Elsevier și ai revistei Nuclear Phisics; Expert evaluator al C.E. Bruxelles, Africa de Sud pentru profesori; Expert evaluator al New Eurasia Fundation pentru energie nucleară și tehnologii nucleare - 2010, 2011; Chairman la manifestări de profil din Turcia, Ucraina, Ungaria etc; Numărul 2 (2007) al revistei Romanian Reports in Phyisics a fost consacrat aniversării a 70 de ani ai lui Dorin Poenaru, la care au contribuit mulți savanți din întreaga lume; În anul 2009, laboratorul de fizică al CN „Emanuil Gojdu” poartă numele lui Dorin Poenaru; Din anul 2007, Dorin Poenaru este membru al Academiei Române.

La aniversarea a 100 de ani de la înființarea Liceului „Emanuil Gojdu” (octombrie 2019), prezența activă la festivități a academicianului Dorin Poenaru, purtând cu mândrie „chipiul gojdist” din 1946, a fost remarcabilă, mult apreciată de cetățenii Oradiei, reușind să suplinească lipsa (din motive medicale) a academicianului D.R. Popescu, cel de-al doilea academician al liceului, din promoția 1953.

În încheiere, dorim să urăm neobositului cercetător, doctor în electronică și fizică nucleară, profesorului, academicianului Dorin Poenaru, care în 9 aprilie 2021 împlinește 85 de ani, viață lungă, sănătate și un călduros La mulţi ani!

Notă: La întocmirea prezentului rezumat s-a folosit doar o parte din informațiile cuprinse în „Monografia promoției L.E.G. - 1953”.

Ing. Victor Pintea