Primăria Oradea anunță finalizarea „Studiului de regenerare urbană pentru Centrul cartierului Rogerius” - proiect Pilot Masterplan, realizat de compania de arhitectură olandeză PosadMaxWan.

Primăria Oradea, prin Instituția Arhitectului Șef, a comandat acest studiu pentru a putea defini o strategie de regenerare în cartierele construite înainte de 1990. Zona de studiu se întinde de-a lungul str. Transilvaniei, între Parcul Magnoliei – str. Corneliu Coposu – B-dul Dacia și se extinde în zona de blocuri până la Liceul Lucian Blaga și Grădinița nr. 20. Costul acestui studiu a fost de aproape 100.000 de lei, cu tot cu TVA.

Concluziile studiului de regenerare se bazează pe analiza următoarelor tematici principale:  spațiul construit - locuire, spațiul construit - facilități (economie, sănătate, învățământ etc.), spațiul public - mobilitate, spațiul public verde, mediu - calitatea aerului, apei şi a solului, nivelul de zgomot etc.

Studiul de regenerare urbană în centrul cartierului Rogerius vine și propune un pachet de intervenții și politici publice în acest sens.

Fondurile europene din perioada 2021-2027 devin astfel o oportunitate pentru a pune în practică regenerarea urbană în Oradea.

Pentru a avea o imagine completă asupra problemelor cartierului Rogerius și a priorităților, s-a inițiat un proces de consultare publică. Astfel, peste 450 de locuitori au răspuns chestionarului distribuit de către Primăria Oradea între 2 și 18 iulie. Din cauza măsurilor de prevenție Covid-19 din respectiva perioadă, majoritatea răspunsurilor au venit prin mediul online (449 respondenți), participând însă și peste 100 de respondenți care au completat fizic chestionarul. 

O statistică a răspunsurilor cetățenilor arată ca cele mai importante teme în cartier sunt spațiul verde, disponibilitatea parcărilor, dar și spațiul public ocupat de parcări. Aceste teme sunt urmate de infrastructura pentru cicliști și pietoni, poluarea aerului, zgomotul, locurile de joacă și varietatea spațiilor comerciale și social-culturale.

 

Regenerare bazată pe un urbanism sănătos

Strategia de regenerare prevede: coridor verde pentru trafic lent între școli și punctele de atracție din cartier, cu prelungire spre malul Crișului Repede și spre zona dealurilor; inel protector – devierea traficului de tranzit din cartier și barieră verde împotriva poluării; strategie de parcare în trepte – vizitatori la margine, locuitorii în parcări etajate și pe stradă; reabilitare integrată a locuințelor colective și a spațiului public adiacent; redezvoltare cu funcțiune mixtă; inima cartierului – eliberată de traficul auto de tranzit, cu mai mult spațiu pentru pieton, comerț, servicii, cultură și nod de transport în comun; un nou spațiu verde – de-a lungul vechiului curs de apă, o oază de liniște lângă Spitalul Municipal și pentru blocurile din jur; profil complet de bulevard – siguranță în trafic pentru pietoni, linie înierbată de tramvai, piste de biciclete separate și canale tehnice vizitabile.

Toate aceste măsuri de regenerare urbană sunt prevăzute a fi realizate etapizat în perioada 2024 – 2032.

Urmează ca studiul de regenerare, politicile publice și planul de măsuri să fie supuse aprobării în ședința Consiliului Local.