De la 1 septembrie în Bihor funcționează Centrul Județean de Excelență Bihor ca unitate conexă a Ministerului Educației fiind coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Bihor. Acesta este constituit pe grupe la 5 discipline: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, are 446 de elevi coordonați de 22 de cadre didactice.

Misiunea Centrului Județean de Excelență - Bihor este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal.

Concret, misiunea centrului are în vedere crearea unui mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale, realizarea de programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii copiilor care urmează acest sistem de educaţie, educarea elevilor supradotați pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă, asigurarea elevilor cu un nivel intelectual moral şi civic universal și crearea unui cadru în care atât elevii, cât și profesorii să se simtă împliniţi profesional.

Activitatea centrului de excelență a debutat cu acțiuni concrete constând în elaborarea de proceduri și criterii de selecție pentru cadrele didactice și elevi, evaluarea acestora, încheierea de parteneriate cu unitățile de învățământ unde se desfășoară activitățile de pregătire, asigurându-se o distribuție echitabilă la nivelul județului în funcție de unitățlie de învățământ de unde provin elevii.

Doar cei mai buni

În anul școlar curent s-au constituit grupe la 5 discipline: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică. Pentru matematică s-au constituit 8 grupe, pentru informatică 4 grupe, fizică 7 grupe, chimie 5, biologie 4, însumând un număr de 446 elevi din 34 de școli, coordonați de 22 de cadre didactice. La preselecție au participat 555 elevi.

Selectarea elevilor s-a realizat la nivelul centrului de excelență de către o comisie în urma aplicării elevilor înscriși a unui test de evaluare.

Elevii înscriși la grupele de matematică participă la programul de pregătire în Salonta la Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta și Liceul Teoretic „Arany Janos” Salonta; Beiuș - la Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș, Marghita - la Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita, Liceul Teoretic „Horvatjh Janos” Marghita, Aleșd - la Liceul Teoretic „Constantin Șerban” Aleșd.

Orele de chimie se desfășoară la Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea și Liceul „Ady Endre” Oradea, cele de biologie - la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea și Liceul Teoretic „Constantin Șerban” Aleșd, iar orele de fizică - la Liceul Teoretic „Horvatjh Janos” Marghita. Orele de pregătire pentru disciplina informatică se desfășoară online.

Cursurile se organizează săptămânal căte două ore, vineri după-amiază sau sâmbătă, în limba română și maghiară, după caz. Pregătirea copiilor și tinerilor în cadrul centrului se face în grupe de excelență, pe ani de studiu.

Conducerea centrului de excelență urmărește cu prioritate, complementar programului de pregătire din cadrul instituției, implicarea elevilor capabili de performanță în programele și proiectele unor organizații sau companii locale; valorificarea competențelor și abilităților acestora în cadrul unor acțiuni și programe comunitare, organizarea pentru această categorie de elevi a unor competiții specifice, precum și a unor tabere de creație. 

Finanțarea centrului este asigurată din bugetul Ministerului Educației, dar poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii, exitând în acest sens deja un parteneriat care constă în finanțarea de către o entitate privată a unei noi grupe în cadrul centrului de excelență.

De asemenea, centrul de excelență a inițiat un program de tutoriat prin care profesori tineri în etapa de debut a activității didactice să participe sub formă de voluntariat la activitățile din cadrul centrului în vederea pregătirii acestora pentru activitatea cu elevii capabili de performanță.