Ieri, 20 ianuarie 2011, s-a stins din viaţă, în urma unui tragic accident, una dintre personalităţile proeminente ale culturii româneşti, implicit bihorene: prof. dr. Gheorghe David, compozitor, muzicolog, dirijor, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor.

Gheorghe David s-a născut la 24 iunie 1941, în oraşul Abrud, judeţul Alba. A absolvit Academia de Muzică "Gheorghe Dima", din Cluj-Napoca, instituţie la care şi-a dat doctoratul în muzicologie, cu distinsul profesor universitar Valentin Timaru. A fost, peste 17 ani, dirijor şi director la "Teatrul de revistă" din Deva. S-a afirmat ca profesor la Şcoala de Arte "Francisc Hubic" din Oradea, apoi, la Liceul de Artă din acelaşi oraş, la prestigioasa Facultate de Muzică, predă orchestraţia, teoria instrumentelor şi citirea de partituri. A publicat, în calitate de profesor şi muzicolog, 10 cărţi de specialitate şi un curs de dirijat. Pe lângă concertele unde şi-a adus preţioase contribuţii ca dirijor, a susţinut multe comunicări, la diferite congrese şi colocvii naţionale şi internaţionale, etalându-şi profundele cunoştinţe în muzicologie. În calitate de compozitor, a atras atenţia prin cele peste 200 de creaţii personale ale sale (balete, uverturi, cuplete, piese de muzică uşoară, reviste muzicale). Pentru calităţile sale deosebite, a fost distins cu Meritul Cultural cl. I, Premiul I la Concursul Naţional desfăşurat între teatrele muzicale, Premiul I pentru muzică la "Revista la ora exactă" şi "Medalia Emanuil Gojdu" pentru activitatea ca dirijor al formaţiei "Armonia" şi al unui cor de copii, ambele formaţii din Ungaria. S-a ocupat, în mod deosebit, şi de muzica dedicată Corului "A cappella" şi a creat, în acest climat orphic, multe piese, foarte inspirate. Dar cea mai importantă realizare a sa constă în generarea multor "Antologii corale", care au cuprins cele mai valoroase opusuri ale compozitorilor români de piese vocale. Aceste antologii, prefaţate de prof. dr. Valentin Timaru, au intrat ca bibliografie obligatorie pentru muzica închinată Corurilor a cappella, concepute de cei mai valoroşi compozitori din ţară. Este apreciat de întreaga elită muzicală a ţării, începând cu maeştrii Cornel Ţăranu şi Doru Popovici. George Mihalache, unul dintre cei mai importanţi critici ai momentului, îi scria prietenului şi maestrului Gheorghe David: "La ceasul când bat, uneori, la poarta amintirilor şi nostalgiei, te regăsesc într-un fotoliu de onoare, la loc de cinste, permiţându-mi chiar să apelez la diminutivul Gigi David. Pentru mine ai rămas şi-ai să rămâi acelaşi trubadur de altă dată, alături de care, lângă un vechi pian, ne cheltuiam noaptea întreagă până zorile ne băteau în geam, străduindu-ne să înfiripăm un nou cântec pentru inimi îndrăgostite cu visele şi speranţele lor. L-am preţuit pe David nu numai pentru că era un îndrăgostit al zeiţei Euterpe, dar şi pentru pasiunea şi migala pusă în slujba ei. Îi dăruia fiecare clipă, dornic să-i afle tainele. Când mai schimbam câte o vorbă despre jocurile politice şi tertipurile unora, Gigi David, mângâind clapele pianului, replica zâmbind: Partidele se mai schimbă... dar muzica rămâne eternă! Era lozinca lui favorită, crezul său etern şi nu l-a schimbat toată viaţa". Şi-a dovedit dragostea pentru cultură, competenţele şi capacitatea managerială în toate domeniile în care a muncit, la toate locurile de muncă, fie că este vorba despre Şcoala Populară de Artă Oradea, Teatrul de Stat de Estradă Deva, Liceul de Artă Oradea, Facultatea de Muzică Oradea sau Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, această din urmă instituţie conducând-o 20 de ani, cu har şi rezultate remarcabile. Personalitate de prim-rang a culturii bihorene, prof. dr. Gheorghe David va rămâne în istoria acestor ţinuturi drept model exemplar de dăruire şi competenţă profesională. Dumnezeu să-l odihnească în pace în veşnic verzi Grădinile Sale!

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor şi  Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor