După furtuna puternică din luna iulie, care a creat numeroase pagube în fondul arboricol din Oradea, municipalitatea a început pregătirea unor măsuri care să fie implementate în perioada următoare, tocmai pentru a preveni astfel de situații.

„Estimăm că, până la finalul lunii noiembrie a acestui an, vom avea încheiat un contract pentru realizarea masterplanului. Acesta va reflecta viziunea și prioritățile municipalității privind dezvoltarea fondului plantat în următorii 10 ani în municipiul Oradea. Acest masterplan constă în evaluarea stării de sănătate a arborilor, în identificarea riscului prezentat de un arbore sau de părți din acel arbore. Totodată, cuprinde recomandarea intervențiilor optime pentru eliminarea riscului, plus alegerea corectă a speciilor de arbori menite să înlocuiască în timp fondul plantat existent. Astfel, vom ști ce e potrivit să plantăm în municipiul Oradea și cum trebuie toaletați arborii. Estimăm că finalizarea acestui masterplan se va realiza undeva în a doua jumătate a anului viitor”, a declarat primarul Florin Birta.

Edilul a precizat că acest masterplan nu va cuprinde parcurile din municipiu sau zonele verzi din cartierele de locuit, acestea urmând să fie trecute într-o etapă ulterioară.

Astfel, masterplanul va cuprinde aliniamentele stradale, de-a lungul căilor de circulație, scuarurile (zonele verzi situate la intersecția căilor de circulație) și zonele de protecție a cursurilor de apă.

În total, prin acest masterplan vor fi studiați 39.367 de arbori.

Primăria Oradea va beneficia astfel de un program de mentenanță a fondului arboricol existent, intervenții în coronament corelate cu ciclurile de intervenție, aplicare de îngrășăminte, tratamente sanitare ș.a.m.d.

Totodată, masterplanul va veni împreună cu un ghid cuprinzând setul de măsuri de management pentru arborii potențial periculoși, un ghid privind încadrarea arborilor evaluați în grade de risc, grade în funcție de care se stabilesc și tipurile de intervenție necesare, completarea fondului arboricol existent prin plantări - strategie de plantare a arborilor în mediul urban, eșalonarea tuturor intervențiilor pe o perioadă de 10 ani și o elaborare a bugetului estimativ pentru aceste intervenții.

„În acest moment se lucrează la caietul de sarcini pentru achiziționarea a 2.500 de arbori, care vor fi plantați anul viitor în campania de primăvară și toamnă, urmând ca plantările viitoare să fie făcute în baza recomandărilor masterplanului”, a mai menţionat primarul Florin Birta.