Producătorii agricoli vor beneficia, din această toamnă, de finanţare nerambursabilă SAPARD prin intermediul a trei noi programe care urmează să funcţioneze începând din luna septembrie, a anunţat, ieri, directorul Agenţiei SAPARD, Elena Secueşu. Cele trei programe sunt "Investiţii în exploataţii agricole", "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de activităţi multiple şi venituri alternative", respectiv "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale". Pentru proiectele de investiţii în exploataţii agricole, România beneficiază de o asistenţă comunitară de 414 milioane de euro, din care 59 de milioane de euro vor fi alocaţi în primul an. Valoarea unui proiect de investiţii poate fi cuprinsă între 30.000 şi 500.000 de euro, jumătate din această sumă urmând să fie suportată de către beneficiar prin cofinanţări private. În cazul celui de al doilea program, "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de activităţi multiple şi venituri alternative", vor fi alocate fonduri în valoare de 273 milioane de euro. Banii pot fi solicitaţi pentru proiecte privind serviciile agricole, turismul rural şi ecoturismul, activităţi meşteşugăreşti, apicultură sau cultivarea ciupercilor. Costul unui proiect poate fi de 5.000 până la 200.000 de euro. De asemenea, în luna septembrie va fi demarat un program de îmbunătăţire a pregătirii profesionale în domeniul agricol, pentru care România va primi 83 de milioane de euro. Suma care va putea fi accesată în primul an se ridică la 13 milioane de euro. Programul vizează organizarea unor cursuri gratuite de pregătire pentru persoane care lucrează în domeniul agricol. Beneficiarii prioritari ai cursurilor vor fi cei care au fost selectaţi deja pentru o finanţare SAPARD în cadrul măsurilor derulate în prezent. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va selecta persoanele juridice române sau străine care vor primi aprobarea pentru organizarea cursurilor de perfecţionare. Persoanele care vor urma cursurile vor primi certificate de absolvire. În premieră pentru finanţările SAPARD, în cazul celor trei programe nu vor exista sesiuni lunare de depunere a proiectelor, iar banii vor fi alocaţi beneficiarilor eligibili după principiul "primul venit, primul servit". În România se desfăşoară, începând din luna august 2002, două componente ale programului SAPARD, privind îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole, respectiv dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale. Prin programul SAPARD, România are acces la fonduri UE de aproximativ un miliarde de euro. Jumătate din sumele necesare aplicării acestui program sunt asigurate din surse interne.