Recent, în sala „Traian Moşoiu" a Primăriei Oradea, a fost lansat proiectul "SOCIO-GIS. Parteneriat public-privat pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale din Oradea prin crearea de hărţi sociale digitale şi contractarea serviciilor sociale către ONG-uri prin sistemul de voucher".


Proiectul este iniţiat de Fundaţia Ruhama, în parteneriat cu Primăria municipiului Oradea şi Universitatea din Oradea prin Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi cu sprijinul Coaliţiei STRONG - Coaliţia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeţul Bihor. Lansarea proiectului a avut loc în sala „Traian Moşoiu" a Primăriei, cu participarea consilierului local Florica Cherecheş, directorului ASCO, Koncsek Zita, directorului Fundaţiei Ruhama, Tina Daragiu, şi a decanului Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Floare Chipea. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar oferit de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (EEA). Întâlnirea de lansare a proiectului a fost urmată de constituirea Grupului de lucru format din reprezentanţi ai instituţiilor locale şi ai organizaţiilor neguvernamentale implicate activ în procesul de incluziune socială la nivelul municipiului Oradea. Primul obiectiv al proiectului îl reprezintă crearea unei aplicaţii informatice integrate web-GIS care va furniza hărţi sociale digitale ale oraşului, prin integrarea în baze de date a informaţiilor privind problemele sociale şi accesul persoanelor/familiilor/comunităţilor din municipiul Oradea la prestaţii, servicii şi intervenţii cu caracter social, socio-educaţional, socio-medical şi de ocupare, cu scopul de fundamentare a unor politici sociale noi, care să răspundă mai eficient nevoilor sociale prioritare ale cetăţenilor. Al doilea obiectiv al proiectului constă în crearea unui nou mecanism transparent de contractare de servicii sociale al administraţiei publice locale (sistemul de tichete sociale/voucher) care să permită accesul sporit al grupurilor vulnerabile şi excluse social din municipiul Oradea la servicii şi măsuri de asistenţă socială oferite de organizaţiile neguvernamentale acreditate. Un al treilea obiectiv al proiectului îl reprezintă elaborarea unor instrumente şi proceduri standardizate necesare implementării unitare, transparente şi eficiente a unor politici publice locale necesare în procesul de externalizare/contractare de servicii sociale către furnizori privaţi - asociaţii şi fundaţii.