Inspectoratul Şcolar al judeţului Bihor organizează, începând cu data de 30 octombrie 2004, concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar. Lista posturilor vacante din unităţile de învăţământ, fişa postului, tematica, bibliografia, perioada de înscriere, metodologia de concurs şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul Inspectoratului Şcolar al judeţului Bihor. Concursul va avea loc la sediul I.S.J. Bihor, iar programarea candidaţilor va fi comunicată şi afişată conform metodologiei.