Ajutorul se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară este de 1,4185 lei/litru.

Centrul Judeţean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor informează potențialii beneficiari că cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente trimestrului I al anului 2017, se depun până la finele lunii aprilie 2017. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1777/2015, pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Concret, pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente: situația suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8 din Ordin; documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut de Ordin; copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; dovadă cont trezorerie; copie a documentelor de identitate și/sau înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare; adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare; adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă  trimestrului pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin; copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10; dovadă cont trezorerie; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare. Pentru sectorul înbunătățiri funciare, cererile de plată se depun însoțite de: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigații, aferentă  perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din Ordin; copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din Ordin; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar; situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat; dovadă cont trezorerie; copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.