Primăria municipiului Oradea aduce la cunoştinţa persoanelor care au depus cereri pentru obţinerea atestatului de administrator de imobile şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de H.C.L. nr. 119/2009 faptul că perioada de depunere a dosarelor pentru prima sesiune de atestare este 1-10 aprilie. Dosarele se vor depune la Primăria municipiului Oradea, Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 23. Pentru relaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Administraţie Publică Locală - Compartiment Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari, etaj II, camera 214, telefon 0259/408.808 şi 0259/408.809.