Venitul brut realizat lunar poate fi constituit, după caz, din salariul de bază lunar brut, corespunzător timpului efectiv lucrat, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, salariul de merit, precum şi alte drepturi salariale care fac parte din salariul de bază, conform unei hotărâri aprobate de Guvern. Baza de calcul nu va include prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, drepturi de autor, participarea salariaţilor la profit, compensaţiile acordate salariaţilor concediaţi.