R.A., 42 de ani, din mediul urban, este încadrat în gradul I de handicap. Doreşte să afle dacă legea oferă posibilitatea accesării unui credit în condiţii avantajoase pentru persoanele cu dizabilităţi.

Potrivit Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autoturism şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 5 ani. Pentru a beneficia de această facilitate, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi depune prin registratură următoarele documente: cerere, copie de pe certificatul care atestă încadrarea în grad de handicap, copie de pe documentul de identitate, declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile cerute de lege, declaraţie pe proprie răspundere referitoare la faptul că va comunica ANPH orice modificare privind încadrarea în grad de handicap. Dacă sunt îndeplinite aceste formalităţi, ANPH va elibera persoanei cu handicap o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii. După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.