* Din Bihor s-au depus 135 de cereri de finanţare, dintre care 55 de proiecte au fost contractate, alte 73 aşteptând avizul de finanţare. * Valoarea eligibilă totală a proiectelor depuse depăşeşte 33,5 milioane euro. * Până acum s-au finalizat, în Bihor, 23 de proiecte a căror valoare depăşeşte 7,4 milioane euro. De la lansarea Programului SAPARD, periodic au loc sesiuni de cereri de proiecte şi alocarea de fonduri disponibile. În acest sens, pe plan naţional, în luna martie, pentru Măsura 1.1. s-au alocat 42.812.594 euro, la Măsura 3.1. - 103.389.558 euro, iar la Măsura 3.4 - 73.771.673 euro, ceea ce înseamnă posibilitatea de finanţare a noi proiecte pentru măsurile respective. Important este ca asemenea proiecte să existe şi să fie eligibile. Fireşte, sunt aspecte care interesează şi pe potenţialii beneficiari din judeţul Bihor. După cum se ştie, judeţul nostru este arondat Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) 6 Satu Mare, unde se depun proiectele pentru finanţare prin Programul SAPARD, iar acest centru regional aparţine Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Până la contractarea de noi proiecte pentru cele aflate în curs de verificare şi aprobare, vă propunem să facem o evaluare privind absorbţia fondurilor SAPARD de către bihoreni. Datele furnizate în acest sens ne-au fost oferite, ieri, de către dl ing. Aurel Huniadi, şef Serviciu din cadrul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bihor. Aşadar, până acum, numărul total de proiecte depuse din judeţul nostru a ajuns la 135, dintre care 55 de proiecte sunt contractate, 73 se află în curs de verificare-aprobare, iar 7 proiecte au fost declarate neeligibile. Cât priveşte proiectele contractate (55), acestea se află în diferite faze de execuţie, 23 dintre ele fiind finalizate. Valoarea eligibilă totală a proiectelor contractate şi a celor în curs de verificare şi aprobare (128) este de 33.563.441 euro, din care 7.447.571 euro sunt fonduri absorbite de către proiectele finalizate. Referitor la regăsirea acestor proiecte pe domenii de activitate, ponderea o deţin proiectele pentru Măsura 2.1. (Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale): 11 proiecte contractate şi 39 în curs de aprobare, valoarea eligibilă totală fiind de 10.168.392 euro. "În ordine descrescătoare urmează proiectele depuse la Măsura 3.4 (Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative). Aici, continuă dl Aurel Huniadi, sunt 18 proiecte contractate şi tot atâtea în curs de aprobare, valoarea eligibilă fiind de 5.691.864 euro". La Măsura 3.1 (Investiţii în exploataţii agricole) s-au depus, la CRPDRP 6 Satu Mare, 38 de cereri de finanţare, din care 25 de proiecte au fost contractate, iar 13 sunt în curs de verificare şi aprobare, valoarea eligibilă fiind de 10.824.392 euro. În final, la Măsura 1.1 (care este cel mai slab reprezentată în Bihor, prin numărul mic de cereri de finanţare) s-au depus 4 proiecte, unul fiind contractat, cu o valoare totală eligibilă de 1.361.694 euro, celelalte trei proiecte urmând a fi verificate şi aprobate. La această Măsură 1.1.(Îmbunătăţira prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole), pentru cele patru proiecte valoarea totală eligibilă însumează 6.873.634 euro. Este de aşteptat, în perioada ce urmează, o intensificare a activităţii de atragere a fondurilor din Programul SAPARD, urmare a iniţierii, începând cu 22 martie a.c., a concursului "Comune europene - via Sapard". Concursul s-a lansat de către Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 6 Satu Mare împreună cu Consiliul Judeţean Bihor. Astfel, unităţile admninistrativ teritoriale din zona rurală a Bihorului clasate, la finele anului, pe primele trei locuri, în urma depunerii de proiecte pentru obţinerea de fonduri Sapard (pe Măsurile 1.1., 3.1. şi 3.4.) vor fi premiate, de Consiliul Judeţean Bihor, cu sume cuprinse între 300 şi 500 milioane lei vechi, sume reprezentând cofinanţare pentru proiectele depuse.