Angajaţii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor se vor deplasa azi în comuna Hidişelu de Sus, în vederea preluării documentelor de la persoanele aflate în una dintre situaţiile care impun eliberarea unor noi acte de identitate. Cei interesaţi sunt aşteptaţi mâine, începând cu ora 9.00, la sediul Primăriei din Hidişelu de Sus. Echipa mobilă va încasa taxele aferente şi va face fotografii, urmând ca peste o săptămână cărţile de identitate să fie predate şefului de post din comună. Tinerii care vor primi pentru prima oară cărţile de identitate trebuie să fie însoţiţi, în mod obligatoriu, de unul dintre părinţi, care va trebui să aibă asupra sa propriul act de identitate, în copie şi original, să completeze o cerere tip şi să prezinte certificatul de naştere, în copie şi original, al minorului, precum şi o adeverinţă de la Registrul agricol.