La acţiunea "Marea Debarasare" de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) desfăşurată pe plan naţional, în 19 aprilie a.c., municipiul Oradea s-a situat, prin rezultatele înregistrate, pe locul al VII-lea.
O asemenea poziţionare a municipiului Oradea rezultă din comunicatul Serviciului Relaţii Publice al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, în care se menţionează că acţiunea "Marea Debarasare" s-a desfăşurat în 193 de localităţi din ţară. Oradea a devansat oraşe precum Cluj-Napoca, Ploieşti, Alba Iulia şi Baia Sprie.
Reamintim că în Oradea s-a colectat cantitatea de 16.000 kg de DEEE, iar la nivel de judeţ - 19.263 de kilograme, prin contribuţia localităţilor Margita, Salonta şi Valea lui Mihai, oraşe având sub 20.000 de locuitori.
O altă ierarhizare s-a făcut pe cele 8 regiuni, iar Regiunea 6 Nord-Vest (Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca), din care face parte şi Bihorul, s-a poziţionat pe locul trei.
Iniţiatorul acţiunii "Marea Debarasare", Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, intenţionează ca în acest an să realizeze alte două acţiuni similare, în toamnă, dintre care una să fie adresată locuitorilor din mediul rural.